100 % avtalehjemmel Fysioterapeut

Om stillingen:

Søknadsfrist: 22. november

Kontaktinfo: Bjørn Haugersveen
Enhetsleder helse 
Telefon:+47 911 31 590

Søk på stillingen:

Det er ved Risør fysikalske institutt ledig 100 % avtalehjemmel for autorisert fysioterapeut. Hjemmelen er en av fire på instituttet, og tiltredelse er 01.05. 2024 eller tidligere, etter nærmere avtale. 

Risør kommune har til sammen 7,3 fysioterapiårsverk, hvorav 4 er organisert med avtalehjemmel knyttet til Risør fysikalske institutt. Blant fysioterapeutene i praksisen er det to manuell terapeuter, og ellers har alle tilleggsutdannelser innenfor områdene kognitiv terapi, komplett fysikalsk lymfeødembehandling og medisinsk akupunktur.

Instituttet er beliggende sentralt i Risør sentrum. Risør kommune har utfordringer knyttet til folkehelse og fremtidig demografi, blant annet relativt størst befolkningsvekst forventet i gruppene innvandrere og eldre. Det er sentralt med et tett og godt samarbeid med øvrige helseaktører i Risør, samt en samforståelse knyttet til fremtidige utfordringer.

Det er Risør kommune som gjennomfører prosess og tildeling av hjemmel. Tildeling vil skje iht. ASA 4313, og praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og avtaleverk, og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid
 • Aktivt å bidra til videre utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Oppfølging av pasientene på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig behandling
 • Ved behov og i tråd med nærmere retningslinjer gitt i ASA 4313, kan kommunen stille krav om at inntil 20 % av avtalt tid rettes mot kommunes udekkede behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi, herunder kompetanse til å jobbe med en bred og varierende pasientgruppe med tanke på alder og diagnoser
 • Faglig oppdatert og vilje til å utvikle seg som fysioterapeut
 • Evne til å samhandle og kunne jobbe tverrfaglig og løsningsorientert i team er avgjørende
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Ferdigheter til å drifte en privat praksis
 • Vilje og evne til å videreutvikle instituttet og den totale fysioterapitjenesten i Risør kommune
 • Tilstrekkelig innsikt og ferdigheter innenfor IKT

Vi tilbyr

 • Ryddige avtaleforhold
 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling

Annet

 • Politiattest må framlegges ved ansettelse
 • Førerkort klasse B

Søknadsfrist: 22.11.2023 
Arbeidsgiver: Risør kommune 
Sted: Risør 
Stillingstittel: 100 % avtalehjemmel Fysioterapeut 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Powered by Labrador CMS