100% driftshjemmel – overdragelse i form av nedtrapping

Haugesund kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 10.04.2023.

Kontaktinfo: seksjonsleder i Fysio- og ergoterapitjenesten Lise Lund Nygaard, telefon 954 73 923
eller epost lise.lund.nygaard@
haugesund.kommune.no
.

Søk på stillingen

Haugesund kommune har ledig en kommunal, 100% driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut fra 01.09.23 ved Haugaland Fysioterapi, Skippergata 14 i Haugesund, etter følgende nedtrappingsplan:

Fysioterapeut som tildeles driftstilskuddet overtar 40% av hjemmelen fra 01.09.23, 60% fra 01.01.24 og full overtagelse fra 01.09.24.

Instituttet består av en fysioterapeut med driftsavtale. Instituttet er lokalisert i samme bygg som legesenter, spesialistleger, kiropraktorklinikk og røntgeninstitutt. Instituttet drives i dag med hovedfokus på psykomotorisk fysioterapi, med lokaler til både individuell og gruppebehandling.

Overdragelsen av hjemmel skjer i henhold til ASA 4313 punkt 9, og tildeling vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 punkt 6.2.

Arbeidsoppgaver:

Som fysioterapeut med driftsavtale vil du utføre fysioterapitjenester på vegne av Haugesund kommune og være en del av den kommunale helsetjenesten. Du må utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp, der aktivitet og egenmestring står sentralt. Du må drive kunnskapsbasert fysioterapi i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten. Fysioterapeuter med driftsavtale må påregne å ta på seg hjemmebehandling ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Du har norsk autorisasjon som fysioterapeut – HPR-nummer skal oppgis i søknaden!

 • Du er fortrinnsvis spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Fysioterapeuter med annen kompetanse innen samme fagområde vil også bli vurdert.

 • Du følger pasienten på de arenaer som er aktuelle og utøver adekvat fysioterapi som er nødvendig for et godt og helhetlig pasientforløp.

 • Du må ha erfaring fra tverrfaglig samarbeid og god kjennskap til det norske helsevesenet.

 • Du har evne til, og fortrinnsvis erfaring fra, å drive et fysioterapiinstitutt med driftsavtale.

 • Erfaring med fysioterapi til barn, unge og unge voksne er en fordel.

 • Du har gode muntlige og skriftlige norske språkferdigheter, tilsvarende B2.

 • Du fremlegger godkjent politiattest etter lovens krav før inngåelse av driftsavtale.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 • Du viser evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.

 • Du tar initiativ til faglig oppdatering og utvikling.

 • Du er ryddig, strukturert og kan overholde gitte frister.

 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Praksisen skal drives i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Kontakt: Haugesund kommune har opprettet samarbeidsutvalg for fysioterapeuter, og jobber for felles forståelse og praksis i fagutøvelsen. Haugesund kommune har driftsavtale med 22 fysioterapeuter med til sammen 20,35 avtalehjemler.

For nærmere opplysninger ta kontakt med seksjonsleder i Fysio- og ergoterapitjenesten Lise Lund Nygaard, telefon 954 73 923 eller epost lise.lund.nygaard@haugesund.kommune.no.

Søknadsfrist: 10.04.2023.

Powered by Labrador CMS