100 % Kommunefysioterapeut

Alstahaug kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 12. april 2024

Kontaktinfo: Nicole Weling, Avdelingsleder, tlf: 75075270 / 47759411, nicole.weling@alstahaug.kommune.no

Søk på stillingen!

Stillingen er knyttet til fysioterapiavdelingen, i utgangspunktet med arbeidsoppgaver innenfor:

 • Fysioterapeut i team Hverdagsrehabilitering, cirka 60% stilling
 • Pasientbehandling av voksne i institusjon og hjemme
 • Rehabilitering

Team hverdagsrehabilitering består ut av 2 fysioterapeuter (deltid), 2 ergoterapeuter (deltid) en sykepleier (deltid) og en hjemmetrener. Hverdagsrehabilitering feirer 10 års jubileum i år. Det er et godt samarbeid mellom team hverdagsrehabilitering og hjemmesykepleie.

 

Krav til kompetanse:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende digitalkunnskap
 • Gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Søkerne bør ha en positiv holdning til tverrfaglig samarbeid og kunne jobbe selvstendig
 • Erfaring med arbeid innenfor hverdagsrehabilitering.
 • Søkeren bør ha interesse i å jobbe med eldre mennesker og rehabilitering.
 • Kunnskap til journalsystem cosdoc
 • Kunnskap om Motiverende Intervju
 • Kunnskap om treningslære
 • God fysisk form

 Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb, med mulighet til å påvirke utviklingen av hverdagsrehabilitering og fremtidens helsetjenester i kommunen.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø, med rom for å gjøre kreative tanker og ideer om til handling.
 • Du kommer til å bli godt kjent i hele kommunen med alle sine fine plasser.
 • Lønn etter avtale.
 • Flyttegodtgjørelse dekkes i.h.h. til regulativ.

 

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

 

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.

Dersom du trenger hjelp med søknaden, kan du henvende deg til kommunen.

Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist 12.04.2024

 

Kontaktperson

Nicole Weling, Avdelingsleder, tlf: 75075270 / 47759411, nicole.weling@alstahaug.kommune.no


Alstahaug kommune ligger ved kysten av Helgeland. Kommunen består av mer en 900 øyer, holmer og skjær. Alstenøya er den største øya i kommunen hvor både fjellkjeden Syv Søstre, Sandnessjøen og det historisk kjente Alstahaug ligger. Av kommunens 7400 innbyggere bor 5500 i kommunikasjonssentret Sandnessjøen. Sandnessjøen er et trafikknutepunkt på Helgeland. Alstahaug har et variert kulturliv og idrettstilbud. I tillegg er det rike muligheter for friluftsliv og landbruk.

 

Powered by Labrador CMS