50 % driftsavtale psykomotorisk fysioterapeut barn, unge og vaksne

Vestnes kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 24.09.2023

Kontaktinfo: Ina Killingrød Greve

mob: 97 48 27 75

Søk på stillingen

Det er ledig 50% driftsavtale for psykomotorisk fysioterapeut frå januar 2024.

Lokalitetar

Fysioterapeuten er samlokalisert med 2 kommunefysioterapeutar, 1 privat fysioterapeutstilling med driftsavtale, ergoterapeut og fotterapeut på Aktivitetssenteret på Helland. Aktivitetssenteret inneheld godt tilrettelagde lokalitetar, ligg i nærleiken av nytt helsehus - Stella Maris med legesenter, institusjon, heimetenester, kafeteria og bibliotek. Helsestasjon og rådhus nært ved.

Kompetansekrav

Det er eit krav at den som blir tilsett har autorisasjon som fysioterapeut og godkjent tilleggsutdanning innan psykomotorisk fysioterapi, eller er under utdanning til psykomotorisk fysioterapeut.

Avtalen er regulert etter ASA nr. 4313, slik den til ein kvar tid lyder.

Slik søkjer du:

Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.

Powered by Labrador CMS