70% avtalehjemmel for fysioterapeut

Om stillingen:

Søknadsfrist: 11. august 2024

Kontaktinfo:

Anne- Cathrine Timland, fysioterapeut, kontaktperson for instituttet, tlf. 909 18 252

Ina Standal, Rehabiliteringsrådgiver/ fysioterapeut, Arendal kommune, tlf. 917 93 627

Urd Berntsen, Enhetsleder Forebyggende tjenester, Arendal kommune, tlf. 901 06 173

Søk på stillingen

Arendal kommune har ledig 70% avtalehjemmel for fysioterapeut innen allmenn fysioterapi grunnet alderspensjon.

Avtalehjemmelen er knyttet til Barbu fysikalske institutt. Instituttet ble etablert i 1990 og holder til i Gamle Songevei 12, like utenfor Arendal sentrum. Instituttet har lyse lokaler på ca. 260 m2 med stor treningssal og gratis parkering helt frem til døra. Instituttet har godt renommé og god og variert pasienttilgang. Barbu Fysikalske Institutt består i dag av 3,2 avtalehjemler fordelt på fire fysioterapeuter. Tre av fysioterapeutene er allmennfysioterapeuter og en av fysioterapeutene er barnefysioterapeut.

Eierstrukturen på instituttet er i endring og gjenværende fysioterapeuter ønsker å videreutvikle og modernisere lokaler og driftsstruktur. Det er ønskelig at ny fysioterapeut deltar i utviklingsprosessen.

Mer informasjon om instituttet kan fås fra kontaktperson ved instituttet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Allmenn fysioterapi; individuelt og i grupper
 • Aktiv tilnærming til pasientene
 • Helhetlig tenking i møte med pasienter
 • Veiledning til egenmestring og fysisk aktivitet
 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten
 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjeneste og øvrig kommunehelsetjeneste
 • Bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Hjemmebehandling
 • Praksis skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder.

 

Kvalifikasjoner:

Arendal kommune har fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i helsetjenestene i tiden fremover. Det legges vekt på kandidatenes ønske og evne til å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov.

Aktuelle kandidater må kunne beskrive kvalifikasjoner og personlige egenskaper i sin søknad. Dette danner utgangspunkt for første sortering av søkerne.

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi
 • God kjennskap til det norske helsevesenet
 • Variert erfaring fra forskjellige pasientgrupper; herunder pasienter med ulike kroniske nevrologiske lidelser
 • Ønskelig med kompetanse og interesse for re-/habilitering og nevrologisk fysioterapi
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Kunne vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling
 • Du kommuniserer tydelig på norsk, deltar i samtale med kollegaer, pasienter og pårørende, og oppfatter nødvendig informasjon som må følges opp og/ eller formidles videre både skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende IKT- kunnskaper
 • Evne til å prioritere og drive en effektiv privat fysioterapipraksis med avtalehjemmel

Personlige egenskaper vektlegges særskilt

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til både å lytte og dele
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjert, ydmyk og serviceinnstilt
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut, ansvarsområder, samhandling og pasientforløp

Tildeling og overdragelse av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Alle søkere må legge ved relevante vitnemål, referanser og HPR- nr. Ved tildeling kreves det politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4. Ved tildeling vil det bli særskilt lagt vekt personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og evne til å drive privat fysioterapipraksis.

Søknadsfrist: 11.08.24

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema. Søk på stillingen her: https://480000.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4831911057?language=nb&link_source_id=0

 

Powered by Labrador CMS