Spesialfysioterapeut

Divisjon psykisk helsevern, Ungdomspsykiatrisk klinikk

Fysioterapeut søkes til spennende jobb i psykisk helsevern for barn og unge.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 14.08.2022.

Kontaktinfo: Inger-Lise Olsen, seksjonssjef, 67965400, 92435097.

Bård Sjøberg, enhetsleder, 67965416.

Søk på stillingen

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er; psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser og alvorlig depresjon. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften. Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og en lukket post, i tillegg en leilighet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. Postene er bemannet med enhetsledere og i hovedsak barnevernspedagoger, sykepleiere og vernepleiere i miljøterapeutstillinger. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, familieterapeuter og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nær samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere kontakt med barn og unge.
 • Kroppsorientert undersøkelse og behandling av inneliggende ungdom med psykiske lidelser.
 • Bidra i tverrfaglig/flerfaglig utredning av inneliggende barn og unge med psykiske lidelser.
 • Delta i tverrfaglige behandlingsteam og behandlingmøter.
 • Legge til rette for/ delta i fysisk aktivitet (individuelt- og gruppe).
 • Tilby noe poliklinisk oppfølging i aktuelle saker.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert fysioterapeut.
 • Fysioterapeut med videreutdanning-/master i psykomotorisk fysioterapi eller annen relevant videreutdanning er ønskelig.
 • Klinisk erfaring fra psykisk helsevern med barn og unge vektlegges.
 • Søkere uten videreutdanning/master og som fyller øvrige kriterier kan også komme i betraktning.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en kreativ fagperson som er god til å etablere kontakt og som trives med å jobbe med barn og unge.
 • Vi søker deg som har engasjement for å jobbe med kroppsbevissthet og stressmestring både individuelt og i gruppe, kroppsbildeforstyrrelser og har erfaring med å legge til rette for fysisk aktivitet med vekt på bevegelsesglede, selvregulering og identitetsutvikling.
 • Vi søker en fagperson med høy grad av selvstendighet og som liker å jobbe i team med andre faggrupper.
 • Vi søker deg som har evne og lyst til å bidra i et flerfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet.
 • Relevant erfaring, gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en klinikk med godt arbeidsmiljø i nært samarbeid med kompetente kolleger.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i samarbeid med pasient og pårørende.
 • Kurs, etter- og videreutdanning, samt veiledning.
 • Svært gode trenings- og aktivitetsfasiliteter (Treningsrom, gymsal og klatrevegg)
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytte- og leilighetsutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Powered by Labrador CMS