Manuellterapeut/fysioterapeut/enhetsleder søkes til Smertepoliklinikken

Kirurgisk divisjon, Anestesi, smertepoliklinikken, Ahus

Om stillingen:

Søknadsfrist: 05.02.2023.

Kontaktinfo: Inger Westblom, seksjonsleder, 679 64 336.

Søk på stillingen

Vil du bli vår nye kollega?

Smertepoliklinikken er organisert under Anestesiavdelingen og har 10.7 årsverk. Vi utreder og behandler pasienter med kroniske smerter og har et tverrfaglig miljø der leger, sykepleiere, fysioterapeut, psykiater, psykolog og merkantilt personell utgjør et team rundt pasientbehandlingen. For å komplettere tilbudet er det ønskelig at du som psykiater eller psykologspesialist har kompetanse innen kognitiv terapi og arbeidserfaring med pasienter med langvarige smertetilstander. Vi søker en person med god arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til tverrfaglig tilnærming til vår komplekse pasientgruppe.

Vi søker etter fysioterapeut til smertepoliklinikken. Stillingen vil være todelt mellom klinikk og som enhetsleder (nivå 5). I funksjonen som enhetsleder vil være stedfortreder for seksjonleder og inngå i seksjonens lederteam.

Alle søkere bes søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver som fysioterapeut:

 • Som manuellteapeut/fysioterpeut arbeider du i et tverrfaglig team men skal også arbeide selvstendig med egne pasienter. Du deltar også i pasientundervisning alene og i gruppe.
 • Bidra til å utvikle det tverrfaglige pasienttilbudet på smertepolikliniikken
 • Utprøvning av TENS og bestilling
 • Ha undervisning i gruppe (Avspenning, nakke og rygg grupper)
 • Behandle pasienter med smerter i muskler og ledd i hele kroppen

Arbeidsoppgaver som enhetsleder:

 • Nivå 5 med seksjonsleder som nærmeste overordnede og del av dennes ledergruppe.
 • Er en del av seksjonens lederteam.
 • Har stedfortrederfunksjon for seksjonssykepleier og delaktig i seksjonens ledermøter
 • Skal rapportere om faglige, administrative og økonomiske forhold til seksjonssykepleier, jfr. fullmaktstruktur.
 • Legger til rette for at den daglige driften er bemanningsmessig, faglig og økonomisk forsvarlig.
 • Har personalansvar, inkludert å kunne godkjenne lønns- og personalrelaterte kostnader, jfr. fullmaktsstruktur.
 • Delegert ansvar for oppfølging av en definert del av personalet når det gjelder medarbeidersamtaler, utforming av individuelle utviklingsplaner og sykefraværsoppfølging.
 • Deltar i planlegging av nye turnusperioder, GAT.
 • Følger opp forespørsler, fraværsregistrering og etterregistrering i GAT.
 • Deltar ved utforming av mål, strategier og handlingsplaner for seksjonens virksomhet og bidrar til resultatoppfølging.
 • Bidrar til kompetanseutvikling, slik at sykepleiefaget blir ivaretatt og utviklet og tilrettelegger for forskning.
 • Bidrar til å tilrettelegge for studenter, hospitanter og nyansatte.
 • Deltar i samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud.
 • Følger opp det systematiske HMS-arbeidet, kvalitetsutvikling, rapportering av avvik etter gjeldene rutiner og gi tilbakemelding til de ansatte i seksjonen. Bidrar til å utarbeide og systematisere ukentlig informasjon til personalet i seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som fysioterapeut og evt master som manuellterapeut
 • Tidligere erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra arbeid med pasienter med smerte og somatiske lidelser
 • Må kunne flytende norsk /skandinavisk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområdet. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner som anestesi- og intensivvirksomhet og palliativ behandling. Utover behandlingstilbudet på Nordbyhagen, har vi pasientbehandling på Gardermoen og Kongsvinger, samt dagkirurgisk senter på Ski. Vi har også betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.


Powered by Labrador CMS