Fysioterapeut - arbeidsretta rehabilitering

Rehabiliteringssenteret AiR, Rauland, Vinje

Vår profesjon:

Om stillingen:

Søknadsfrist: 20.10.2021.

Kontaktinfo: Siri Mørch, assisterande leiar klinikk, 474 63 408, siri.morch@air.no

Søk på stillinga

AiR-klinikk skal med tverrfaglig kompetanse bidra til at deltakarar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka livskvalitet og arbeidsdeltaking gjennom individuell rettleiing og gruppeundervisning.

AiR-klinikk har fire team som består av psykolog/samtaleterapeut, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog.

Me har i tillegg eit kartlegging- og vurderingsteam beståande av lege, arbeidskonsulent og samtaleterapeut.

Me ser etter desse kvalifikasjonane:

 • Psykomotorisk fysioterapi eller interesse innanfor fagfeltet
 • Erfaring med komplekse problemstillingar tilknytt helse og arbeid
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne som kan bidra til eit utviklande fagmiljø
 • Blikk for tverrfaglege funksjonsvurderingar
 • Interesse for undervising og gruppeprosessar
 • God skriftleg framstillingsevne
 • Vilje til å gjera andre gode gjennom konstruktiv fagleg dialog
 • Norsk autorisasjon
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt

Arbeidsoppgåver:

 • Fysioterapifaglege vurderingar, ulike undersøkingar og funksjonstesting
 • Individuell rettleiing
 • Leie varierte aktivitetar i grupper
 • Undervising av deltakarar i grupper
 • Gjennomføring av kartlegging - og vurderingssamtaler
 • Bidra med observasjon inn i det tverrfaglege teamet
 • Primærkontakt med ansvar for generell rettleiing
 • Kontakt med NAV, arbeidsgjevarar og/eller andre involverte
 • Særfagleg oppfylging ved behov
 • Henvisingar ved behov
 • Arbeid med epikrise for deltakarar

Me tilbyr:

 • Høve til fagleg utvikling internt i organisasjonen og gjennom kurs o.l.
 • Høve til å bidra til eit utviklande fagmiljø innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering
 • Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
 • Hjelp til å skaffe møblert bustad

For meir informasjon, kontakt:

Ass. leiar klinikk Siri Mørch tlf. 474 63 408 eller fysioterapeut
Gina Ulberg tlf. 35 06 28 00.

Søk på nettsida vår: https://rehabilitering.no/ledigestillingar/

Rehabiliteringssenteret AiR er ein landsdekkande ideell institusjon i spesialisthelsetenesta. Hovudfokuset er døgnbasert arbeidsretta rehabilitering. Senteret ligg 800 m.o.h. i Rauland i Telemark, omgjeven av fantastisk natur som nyttast både i rehabiliteringsprosessen og av våre tilsette i fritida. Me har ca. 65 årsverk og 80 tilsette. AiR-klinikk er CARF-akkreditert, noko som bidreg til at rehabiliteringstenestene er målbare, forsvarlege og av god fagleg kvalitet. Me delar lokale og organisasjon med Nasjonalt Kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering med ansvar for å forske på beste praksis innanfor fagfeltet.

Powered by Labrador CMS