Driftstilskudd som fysioterapeut, 2 nyopprettede stillinger

Helse og Sosial, Alta kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 04.02.2021

Webcruiter: 4334104837

Kontaktinfo: Stian Lund-Lyngmo, leder, tlf. 952 23 823 eller Tom Erling Henriksen, virksomhetsleder, tlf. 951 03 216.

Søk på stillingen

Alta kommune er inne i en stor omstillingsprosess med vridning/flytting av fokus og ressurser fra institusjonsbasert drift til hjemmebaserte tjenester. Dette vil medføre endring i prioriteringer av oppgaver og pasientgrupper. I dag har Alta Kommune 15 hele driftsavtaler og 6 fastlønnede fysioterapihjemler. Jf. opptrappingsplan for fysioterapitjenester utlyser Alta Kommune et ledig driftstilskudd på 100 %. Alta Kommune har ledig 2 nyopprettede kommunale driftsavtaler for offentlig godkjent fysioterapeut med evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis. Avtalehjemlenes størrelse tilsvarer 100 prosent driftstilskudd. De ledige hjemlene er for tiden ikke geografisk tilknyttet et fysikalsk institutt og det hefter ingen overdragelse av fysioterapivirksomhet ved hjemlene. Fysioterapeutene som tildeles hjemlene forpliktes å etablere seg i et allerede etablert fagmiljø.

Den geografiske plasseringen av hjemlene og lokalene skal godkjennes av Alta Kommune, jf. ASA 4313, punkt 11.

Tildeling av hjemlene vil skje i hht. ASA 4313, og praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Arbeidsoppgaver

 • Tilby allmennfysioterapi
 • Aktivt bidra til videre utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Oppfølging av pasienter på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig behandling, som hjemmebehandling og gruppetrening.
 • Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • 20 % av hjemmelens virksomhet tilpliktes til enhver tid kommunens udekkede behov ihht ASA 4313.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut og evne til å drive som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med avtalehjemmel.
 • Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi, herunder kompetanse til å jobbe med en bred og varierende pasientgruppe med tanke på alder og diagnoser.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper, samt kjennskap til norsk helsevesen
 • Evne til å samhandle og kunne jobbe tverrfaglig og løsningsorientert i team er avgjørende.
 • Det stilles høye forventninger til kandidatens refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
 • Vilje og evne til å videreutvikle fysioterapitjenesten i Alta Kommune.

Vi ønsker en fysioterapeut som:
- viser engasjement og profesjonalitet.
- holder seg faglig ajour med aktiv kursdeltagelse i forhold til utvikling i faget.

I søknaden forventes det at aktuelle kandidater gjør godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling.

Vi ønsker også at søker gjør rede for sin erfaring med hjemmebehandling og gruppebehandling for ulike pasientgrupper. I tildelingen vil vi vektlegge og ha spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover. Hvilket ønske og evne kandidatene har for å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for Altas befolkning i tråd med kommunens fremtidige behov.

Redegjørelsen vil sammen med søknadsteksten være en del av utvelgelseskriteriene til intervju. Redegjørelse i søknadstekst, eventuelt lagt inn som eget vedlegg.

Vi tilbyr

Annet:

 • Politiattest må fremlegges ved tilbud og aksept av driftsavtale.
 • Førerkort klasse B

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Med snart 21 000 innbyggere er vi den største byen i Finnmark, pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.