Fysioterapeut 2 stillinger i Ergo- og fysioterapitjenesten Alta kommune

Ønsker du å være en del av et fagmiljø i rivende utvikling? Da er dette arbeidsplassen for deg!

 • Fysioterapeut 100 % fast stilling
 • Fysioterapeut 100 % stilling vikariat 1 år med mulighet for fast stilling

Om stillingen:

Søknadsfrist: 11.11.2020

Arbeidssted: Alta omsorgssenter

Kontaktinfo: Stian Lund-Lyngmo Avdelingsleder, 78 45 55 15, 95223823

Webcruiter-ID: 4301007142

Søk på stillingen

Ergo- og fysioterapitjenesten i Alta kommune har ledig et 100 % fast stilling med snarlig tiltredelse. Tjenesten er organisert under virksomhet Mestring og rehabilitering, og har totalt 16 årsverk fordelt på fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpemiddelteknikere, servicemedarbeider og frisklivskoordinator. Alta kommune er inne i en stor omstillingsprosess med vridning/flytting av fokus og ressurser fra institusjonsbasert drift til hjemmebaserte tjenester. Dette vil medføre endring i prioriteringer av oppgaver og pasientgrupper i tiden fremover. Ergo- og fysioterapitjenesten gir tjenester til alle aldersgrupper og på mange arenaer, f.eks. barnehage, skole, sykehjem, institusjoner og i hjemmet. Alta kommune har en samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet, dette betyr at det må være påregnelig med veilederrolle i forhold til studenter. Vi flytter i disser dager inn i helt nye, og topp moderne lokaler på Alta omsorgssenter. Alta omsorgssenter består av seks sammenkoblede bygninger, der de ulike avdelingene har fått navn fra kjente fiskeplasser i Altaelva. I fire av byggene vil det bo til sammen 160 personer som har behov for heldøgns omsorg: to bygg med sykehjemsplasser og to bygg med omsorgsboliger. På senteret har vi også to «fellesbygg» med funksjoner som legekontor, ergo- og fysioterapitjeneste, hjemmetjeneste, dagsenter for eldre, frivilligsentral og storkjøkken. I sum innebærer dette at ca 300 ansatte vil ha sin arbeidsplass ved senteret. Ergo- og fysioterapitjenesten er blant de første som får ta det nye omsorgssenteret i bruk med nye og topp moderne fasiliteter.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha arbeidsoppgaver rettet mot alle aldersgrupper innen forebygging, habilitering/rehabilitering og kurativ behandling poliklinisk og i hjemmet, samt inneliggende pasienter. Fordelingen av arbeidstid vil være ca 50 % knyttet til rehabiliteringsavdelingen, resterende vil være knyttet opp mot poliklinikk og andre oppgaver tilhørende stillingen.

Gruppetrening er også en del av arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Førerkort klasse B
 • Beherske norsk, både muntlig og skriftlig (bestått B1)

Personlige egenskaper

 • Evner å se tjenesten under ett
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Kan samhandle godt tverrfaglig
 • Har fokus på brukerens mål, verdighet og deltakelse
 • Er en pådriver for fagutvikling innen fagfeltet
 • Er løsningsorientert og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Menn oppfordres til å søke

Interesse for og/eller erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten vil også vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn ihht tariff

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.Ta med attester og vitnemål til intervjuet. Politiattest må fremlegges før tilsetting

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.