Ambulerende fysioterapeut; ledig 67% avtalehjemmel

Asker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 13.06.2023.

Kontaktinfo: Bjørn Yngvar Piene, rådgiver, Asker kommune Telefon:990 83 046
E-post: bjorn.yngvar.piene@
asker.kommune.no

Søk på stillingen

Det er ledig hjemmel som privatpraktiserende ambulerende fysioterapeut med 67%avtalehjemmel i Asker kommune. Hjemmelen er totalt 24 timer per uke. Det geografiske arbeidsområde er hovedsakelig sone midt og sør i Asker kommune (gamle Røyken og Hurum kommune). Oppdrag i sone nord (gamle Asker kommune) vil kunne forekomme avhengig av behov og krav til kompetanse. Det er per dags dato syv ambulerende fysioterapeuter i Asker kommune.

Tiltredelse er 01.10.23 eller etter nærmere avtale. Det vil være en overlappingsperiode med nåværende hjemmelshaver på ca. 2-3 uker. Tildeling av avtalehjemmel skjer i henhold til ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og omsorgssektoren i kommunen.
 • Pasientbehandling skal utføres hjemme hos pasienten eller der pasienten oppholder seg på dagtid.
 • Delta på aktuelle samarbeidsmøter og fellesmøter i regi av Asker kommune.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred og allsidig erfaring innen allmenn fysioterapi
 • Det er ønskelig med kompetanse innen nevrologi og lungefysioterapi
 • Erfaring fra samarbeid med annet helsepersonell, både fra kommunen og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Må beherske norsk godt muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Må disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Er fleksibel, engasjert og motivert
 • Har evne til å arbeide selvstendig og stå i krevende situasjoner
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Holder seg faglig oppdatert
 • ønsker å bidra til utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Powered by Labrador CMS