Asker-kommune_logo_stilisert_rgb_190611
Asker-kommune_logo_stilisert_rgb_190611

Ambulerende fysioterapeut

32010 - Oppfølging av legevakt, private fastleger og fysioterapeuter, Asker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 29.10.2020

Deltid.

Startdato: 01.04.2021

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Silje Sondell Berg, faglig rådgiver fysioterapi, 905 81 272

Cheryl Sandberg, ambulerende fysioterapeut, 971 62 022

Det er ledig hjemmel som ambulerende fysioterapeut med 31 timer per uke med hele Asker kommune som arbeidsområde. Stillingen inngår i et team bestående av syv ambulerende fysioterapeuter.

Oppstart 01.04.21 eller etter nærmere avtale. Det vil være en overlappingsperiode med nåværende hjemmelshaver på ca 1 måned, hvor inntredende fysioterapeut vil arbeide 40 %.

Tildeling av avtalehjemmel skjer i henhold til ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og omsorgssektoren i kommunen.
 • Pasientbehandling skal utføres hjemme hos pasienten eller der pasienten oppholder seg på dagtid.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred og allsidig erfaring innen allmenn fysioterapi
 • Det er ønskelig med kompetanse innen nevrologi og lungefysioterapi
 • Erfaring fra samarbeid med annet helsepersonell, både fra kommunen og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Det er ønskelig med kjennskap til Asker kommune
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Det søkes etter en fysioterapeut som:

 • er fleksibel, engasjert og motivert
 • har evne til å arbeide selvstendig og stå i krevende situasjoner
 • har evne til å arbeide i team
 • holder seg faglig oppdatert
 • ønsker å bidra til utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.