50% avtalehjemmel for psykomotorisk fysioterapeut

Brygga Fysioterapi, Arendal

Om stillingen:

Søknadsfrist: 09.05.2021

Kontaktpersoner:

Brygga fysioterapi: Norunn Westersund, kontaktperson for instituttet, tlf. 481 85 274.

Arendal kommune: Ina Standal, ansvarlig for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, tlf. 917 93 627 Nina Evensen Smith, enhetsleder koordinerende enhet, tlf. 950 42 226.

Søk på stillingen

Arendal kommune har ledig 50% avtalehjemmel for psykomotorisk fysioterapeut. Avtalehjemmelen er knyttet til Brygga Fysioterapi. Instituttet har 1,5 avtalehjemler og ligger i Skrivergården i Kolbjørnsvik på Hisøya. Instituttet ligger i samme bygg som Hisøy Legesenter.

Hele avtalehjemmelen båndlegges psykomotorisk fysioterapi.

Arbeidsoppgaver:

 • Psykomotorisk fysioterapi; individuelt og i grupper
 • Aktiv tilnærming til pasientene
 • Helhetlig tenking i møte med pasienter
 • Veiledning til egenmestring og fysisk aktivitet
 • Hjemmebehandling må påregnes
 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten
 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjeneste og øvrig kommunehelsetjeneste
 • Bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Praksis skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder

Kvalifikasjoner:

Arendal kommune har fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i helsetjenestene i tiden fremover. Det forventes derfor at aktuelle kandidater gjør særlig godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling. Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Aktuelle kandidater må kunne beskrive dette i sin søknad, som danner utgangspunkt for en første sortering av søkerne.

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Psykomotorisk fysioterapeut
 • Klinisk kompetanse og erfaring med undersøkelse, vurdering og behandling innen psykomotorisk fysioterapi
 • Variert erfaring fra forskjellige pasientgrupper med psykiske og sammensatte lidelser
 • Erfaring fra utsatte pasientgrupper i kommunens folkehelseprofil
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid på ulike nivå i helsetjenesten
 • God kjennskap til det norske helsevesenet
 • Utøvelse av fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp
 • Kunne vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IKT- kunnskaper
 • Evne til å drive privat fysioterapipraksis med avtalehjemmel

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert og serviceinnstilt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp
 • Initiativ til faglig oppdatering og utvikling

Tildeling og overdragelse av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Alle søkere må legge ved relevante vitnemål, referanser og HPR- nr. Ved tildeling kreves det politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, evne til å drive privat fysioterapipraksis og personlig egnethet.

Søknadsfrist: 09.05.21
Oppstart: Hjemmelen er ledig etter avtale

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
Søk på stillingen her
: https://480000.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4377803210?language=nb&link_source_id=0

Kontaktpersoner:

Brygga fysioterapi: Norunn Westersund, kontaktperson for instituttet, tlf. 481 85 274.

Arendal kommune: Ina Standal, ansvarlig for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, tlf. 917 93 627 Nina Evensen Smith, enhetsleder koordinerende enhet, tlf. 950 42 226.