Akom_logo_midstillt
Akom_logo_midstillt

100% avtalehjemmel for fysioterapeut

Koordinerende enhet, Arendal

Om stillingen:

Søknadsfrist: 11.09.2022.

Startdato: 01.06.2023.

Kontaktpersoner:

Stig Knutsen, kontaktperson Arendal Fysikalske Institutt, tlf. 91300203, knutsenstig@gmail.com

Urd Berntsen, enhetsleder,

+4790106173

Søk på stillingen

Arendal kommune har ledig 100% avtalehjemmel for fysioterapeut innen allmenn fysioterapi grunnet alderspensjon.

Avtalehjemmelen er knyttet til Arendal fysikalske institutt. Instituttet har 7 avtalehjemler og ligger midt i Arendal sentrum med utsikt over Pollen. Instituttet har 400 m2 lokale med treningssal og behandlingsrom. Mer informasjon om instituttet kan fås fra kontaktperson ved instituttet.

Det kan oppstå ledig deltidshjemmel ved Arendal fysikalske institutt i prosessen. Hvis kravene til deltidshjemmel er tilsvarende utlysningen vil tildeling skje i samme prosess. Dette kan skje hvis søker som vurderes som best faglig skikket og dermed får tildelt avtalehjemmelen har deltidshjemmel ved Arendal fysikalske institutt.

Vennligst oppgi i søknaden om du også er interessert i deltidshjemmel.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Allmenn fysioterapi; individuelt og i grupper
 • Aktiv tilnærming til pasientene
 • Helhetlig tenking i møte med pasienter
 • Veiledning til egenmestring og fysisk aktivitet
 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten
 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjeneste og øvrig kommunehelsetjeneste
 • Bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Hjemmebehandling må påregnes
 • Praksis skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder.

Kvalifikasjoner

Arendal kommune har fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i helsetjenestene i tiden fremover. Det forventes derfor at aktuelle kandidater gjør særlig godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling. Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Aktuelle kandidater må kunne beskrive dette i sin søknad, som danner utgangspunkt for en første sortering av søkerne.

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi
 • God kjennskap til det norske helsevesenet
 • Variert erfaring fra forskjellige pasientgrupper
 • Fordel med kompetanse innen re-/habilitering og nevrologi
 • Relevant videreutdanning kan være en fordel
 • Kunne vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IKT- kunnskaper
 • Evne til å drive privat fysioterapipraksis med avtalehjemmel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert og serviceinnstilt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp
 • Initiativ til faglig oppdatering og utvikling

Vi tilbyr

Tildeling og overdragelse av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Alle søkere må legge ved relevante vitnemål, referanser og HPR- nr. Ved tildeling kreves det politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4. Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, evne til å drive privat fysioterapipraksis og personlig egnethet.

Vil du bli vår nye kollega?

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål.

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Powered by Labrador CMS