Akom_logo_midstillt
Akom_logo_midstillt

55% avtalehjemmel for fysioterapeut

Koordinerende enhet, Arendal

Om stillingen:

Søknadsfrist: 28.11.2021.

Startdato: 01.05.2022

Kontaktinfo: Preben Jørgensen,

Arendal Fysikalske Institutt,

99420805 / 37021038

Urd Berntsen, enhetsleder,

+4790106173

Søk på stillingen

Arendal kommune har ledig 55% avtalehjemmel for Fysioterapeut innen allmenn fysioterapi grunnet alderspensjon.

Avtalehjemmelen er knyttet til Arendal fysikalske institutt. Instituttet har 7 avtalehjemler og ligger midt i Arendal sentrum med utsikt over Pollen. 400 m2 lokale med treningssal og behandlingsrom. Mer informasjon om instituttet kan fås fra kontaktperson ved instituttet.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Allmenn fysioterapi; individuelt og i grupper
 • Aktiv tilnærming til pasientene
 • Helhetlig tenking i møte med pasienter
 • Veiledning til egenmestring og fysisk aktivitet
 • Drive kunnskapsbasert fysioterapi i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten
 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjeneste og øvrig kommunehelsetjeneste
 • Bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Hjemmebehandling må påregnes
 • Praksis skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder.

Kvalifikasjoner

Arendal kommune har fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i helsetjenestene i tiden fremover. Det forventes derfor at aktuelle kandidater gjør særlig godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling. Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Aktuelle kandidater må kunne beskrive dette i sin søknad, som danner utgangspunkt for en første sortering av søkerne.

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi
 • God kjennskap til det norske helsevesenet
 • Fordel med variert erfaring fra forskjellige pasientgrupper
 • Erfaring og kunnskap om pasientgruppa som er i behov av hjemmebehandling
 • Kunne vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling
 • Relevant videreutdanning kan være en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IKT- kunnskaper
 • Evne til å drive privat fysioterapipraksis med avtalehjemmel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert og serviceinnstilt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp
 • Initiativ til faglig oppdatering og utvikling

Vi tilbyr

Tildeling og overdragelse av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Alle søkere må legge ved relevante vitnemål, referanser og HPR- nr. Ved tildeling kreves det politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4. Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, evne til å drive privat fysioterapipraksis og personlig egnethet.

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter. Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og fire kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Kommunen har fokus på høy kvalitet i tjenesten og gode arbeidsforhold for ansatte. Kommunen er på vei til å bli en heltidskommune og vi ansetter fortrinnsvis i hele stillinger. Vi forventer at ansatte, som kan, ønsker å arbeide i hele stillinger. Kvalifiserte søkere som innen 12 mnd. etter endt utdanning får tilbud om fast stilling i Arendal kommune, skal tilbys 100% stilling. Forutsetning i Helse og levekår er at den som tilsettes inngår i turnus med antall helgetimer min. 325 timer pr. år. Tilbudet kan være betinget av å måtte jobbe på flere arbeidssteder. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4. Les mer her.

Powered by Labrador CMS