Fysioterapeut; Ledig delehjemmel ved Røen Institutt

32010 - Oppfølging av legevakt, private fastleger og fysioterapeuter, Asker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 19.03.2021

Kontaktinfo: Øystein F. Røen, eier Røen Institutt/
manuellterapeut, 991 10 166.

Silje Sondell Berg, faglig rådgiver fysioterapi, 905 81 272.

Søk på stillingen

Det er ledig delehjemmel som fysioterapeut med 14,5 timer i uken ved Røen Institutt for Manuellterapi og Medisinsk Treningsterapi i Asker kommune. Hjemmelen er totalt på 28,8 timer (80 %), og det vil være en bindende opptrappingsplan på inntil 3 år.

Røen Institutt for Manuellterapi og Medisinsk Treningsterapi er et godt etablert institutt som har spesialisert seg på medisinsk treningsterapi som treningsform. Instituttet ligger midt i Spikkestad sentrum med gode parkeringsmuligheter og nærhet til Spikkestad togstasjon. Det er for tiden 3 fysioterapeuter tilknyttet instituttet, alle med avtalehjemmel. En av terapeutene ønsker å trappe ned sin virksomhet i tråd med ASA 4313 pkt. 9.

Tildeling av avtalehjemmel skjer iht ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og omsorgssektoren i kommunen.
 • Pasientbehandling av voksne og barn med aktiv tilnærming, både individuelt og i gruppe.
 • Pasientbehandling skal utføres i lokalene til Røen Institutt for Manuellterapi og Medisinsk Treningsterapi, eller hjemme hos pasienten.
 • Delta på aktuelle samarbeidsmøter og fellesmøter i regi av Asker kommune.
 • Bidra til et godt kollegialt samarbeid på instituttet; faglig, administrativt og sosialt.
 • Praksisinnehaver har hatt studenter, det er ønskelig at dette opprettholdes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring med medisinsk treningsterapi
 • Erfaring med og interesse for gruppebehandling
 • Ønskelig med kurs i manuelle teknikker for undersøkelse og behandling
 • Ønskelig med erfaring fra privat praksis
 • Ønskelig med erfaring fra veiledning av studenter
 • Gode ferdigheter og god fremstillingsevne i norsk skriftlig og muntlig

Vi søker en fysioterapeut som

 • Er engasjert og motivert
 • Er faglig trygg og har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, kolleger og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Takler høyt arbeidspress
 • Er positiv, nysgjerrig og en nytenkende bidragsyter i fagmiljøet
 • Er fleksibel og omgjengelig, og deltar i det sosiale miljøet på instituttet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et solid institutt med dedikerte og engasjerte kollegaer i et godt og sterkt arbeids- og fagmiljø
 • Store lokaler med velutstyrte treningssaler, samt garderober
 • Stort og lyst kontor
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt etablert samarbeid med andre instanser

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.