Ledig 50 % avtalehjemmel ved Røyken Fysio- og Manuellterapi

32010 - Oppfølging av legevakt, private fastleger og fysioterapeuter, Asker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 23.12.2020

Startdato: 01.04.2021

Søk på stillingen

Asker kommune søker etter en fysioterapeut med etterutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling og med arbeidserfaring innen dette fagfeltet, til et ledig 50 % driftstilskudd tilknyttet Røyken Fysio- og Manuellterapi. Instituttet er en tomannspraksis og er lokalisert i Røyken sentrum med gode parkeringsmuligheter og nærhet til tog- og bussforbindelser.

Oppstart: 1.4.2021 eller etter nærmere avtale.

Tildeling av avtalehjemmel skjer i henhold til ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten skal utøve lymfødembehandling og oppfølging av denne pasientgruppen, samt generell fysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå
 • Ta mål til kompresjonsutstyr og følge opp kompresjonshjelpemidler til pasientene
 • Behandling, veiledning og oppfølging i samarbeid med andre kommunale helsetjenester ved behov for dette
 • Bidra til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom kommune, sykehus og institusjoner
 • Delta på relevant møtevirksomhet, blant annet fellesmøtene, ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter
 • Gruppetrening

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Etterutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling
 • Arbeidserfaring med lymfødembehandling
 • Det er ønskelig med kurs innen onkologi
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring innen onkologi og ortopedi
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring fra gruppetrening og rehabilitering
 • Det er ønskelig med erfaring fra privat praksis og kjennskap til ASA 4313
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Vi søker en fysioterapeut som

 • er fleksibel, engasjert og motivert
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har gode samarbeidsevner innen tjenesteområdet og på tvers av faginstanser
 • holder seg faglig oppdatert
 • ønsker å bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i Asker kommune

Personlig egnethet vektlegges.

Kontaktinformasjon

Stine Høiby, manuellterapeut, 480 54 961

Silje Sondell Berg, faglig rådgiver fysioterapi, 905 81 272