Asker-kommune_logo_formell_rgb_190611
Asker-kommune_logo_formell_rgb_190611

Fysioterapeut i privat praksis

32010 - Oppfølging av legevakt, private fastleger og fysioterapeuter, Asker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 17. november 2022.

Kontaktinfo:

Halvor N. Gjone, rådgiver Asker kommune, 480 06 665

Hilde Skaatun Slemmestad, Fysikalske Institutt 986 40 479

Per Halvard Gjerlaug, Slemmestad Fysikalske Institutt 980 63 802

Søk på stillingen

Det er ledig vikariat med 50 % tilskudd (18 t/u) for privatpraktiserende fysioterapeut med erfaring og kompetanse innenfor allmenn fysioterapi, ved Slemmestad Fysikalske Institutt i Asker kommune. Vi søker etter/ønsker en generalist med aktiv tilnærming. Vikariatet er fra 01.02.2023 til 31.12.2024.

Slemmestad Fysikalske Institutt er et veletablert lite institutt på bryggekanten i Slemmestad. Instituttet har 2 driftstilskudd fordelt på 3 fysioterapeuter. Det er god tilgang på pasienter og det er et stort spenn i pasientgruppen. Det ligger godt til rette for samarbeid med leger og kiropraktorer i tilstøtende lokaler.

Tildelingen av avtalehjemmel skjer iht ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten det søkes skal drive sin praksis i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse og omsorgssektoren i kommunen
 • Fysioterapeuten skal gi et tilbud som er i samsvar med omfang og faglig innhold i utlysningen
 • Pasientbehandlingen skal utføres i lokalene til Slemmestad Fysikalske Institutt, eller hjemme hos pasienten
 • Fysioterapeuten skal delta på aktuelle samarbeidsmøter og fellesmøter i regi av Asker kommune

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring innen geriatri, ortopedi, reumatologi og nevrologi
 • Ønskelig med oppdatert kunnskap og erfaring innen aktiv behandling
 • Erfaring fra privat praksis og fra samarbeid med annet helsepersonell, både i kommunen og med andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både med pasienter og helsepersonell

Personlige egenskaper

 • Er strukturert
 • Er positiv og løsningsorientert
 • Samarbeider godt både internt og eksternt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Politiattest kreves av den som får tilbud om vikariatet.

Vi tilbyr

 • Terapeuten vil disponere eget behandlingsrom
 • Tilgang til treningsrom

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Powered by Labrador CMS