Asker-kommune_logo_formell_rgb_190611
Asker-kommune_logo_formell_rgb_190611

Fysioterapeut i privat praksis ved Nesbru Fysio- og Manuellterapi AS

32010 - Oppfølging av legevakt, private fastleger og fysioterapeuter, Asker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 30.12.2022.

Kontaktinfo: Jørgen Husebø, daglig leder, Nesbru Fysio og Manuellterapi AS, 95117672, jorgenhusebo@nesbrufysio.no

Halvor N. Gjone, rådgiver, 48006665, halvor.nikolai.gjone@
asker.kommune.no

Søk på stillingen

Det er ledig avtale om tilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut, med særlig kompetanse og erfaring innen manuellterapi, ved Nesbru Fysio- og Manuellterapi AS i Asker kommune. Avtalen er individuell, og er på 67%, tilsvarende 24t/uke. Tiltredelse 01.04.2023.

Nesbru Fysio- og Manuellterapi AS er en veletablert klinikk som har eksistert i over 40 år. Det er for tiden 10 fysioterapeuter, hvorav 3 er manuellterapeuter. Det er egen sekretær tilknyttet klinikken. Vi har nyoppussede moderne lokaler med blant annet gruppetreningsrom og en godt utstyrt treningssal. God tilgjengelighet og parkeringsmuligheter.

Tildelingen av avtalehjemmel skjer iht ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten det søkes skal drive sin praksis i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse og omsorgssektoren i kommunen
 • Fysioterapeuten skal gi et tilbud som er i samsvar med omfang og faglig innhold i utlysningen
 • Pasientbehandlingen skal utføres i lokalene til Nesbru Fysio- og Manuellterapi, eller hjemme hos pasienten
 • Fysioterapeuten skal delta på aktuelle samarbeidsmøter og fellesmøter i regi av Asker kommune

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Kompetanse og erfaring innen MT
 • Erfaring fra privat praksis
 • Samarbeid med leger og annet helsepersonell, i primær-og spesialisthelsetjenesten
 • Formell kompetanse og erfaring innen idrettsmedisin
 • Ønskelig med erfaring og interesse for fysioterapi for eldre
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen ortopedi
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse innen ultralyddiagnostikk samt kunnskap om injeksjonsbehandling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både med pasienter og helsepersonell

Personlige egenskaper

 • Har interesse for aktiv rehabilitering og mestringsfokus med tett oppfølging i rehab. perioden
 • Er faglig sulten og faglig oppdatert
 • Samarbeider med annet helsepersonell og bidrar til tverrfaglig samarbeid
 • Utøver yrket i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Bidrar til å skape et institutt som er faglig ledende og konkurransedyktig i fremtiden
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til å skape et godt miljø på jobben

Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.

Vi tilbyr

 • Det må forventes noe rullering av behandlingsrom da vi har begrenset romkapasitet.
 • Det er ønskelig at vår nye medarbeider tiltrer som deleier ved klinikken.
 • Tilgang til grupperom og treningssal

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Powered by Labrador CMS