Asker-kommune_logo_formell_rgb_190611
Asker-kommune_logo_formell_rgb_190611

Psykomotorisk fysioterapeut; ledig 70% avtalehjemmel ved Psykomotorisk fysioterapi

Nesbru, Asker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 05.12.2021.

Kontaktinfo: Merete Tønder, psykomotorisk fysioterapeut,
tlf. 417 30 245,

Halvor Nikolai Gjone, faglig rådgiver fysioterapi, tlf. 480 06 665.

Søk på stillingen

Det er ledig stilling som psykomotorisk fysioterapeut med 70% avtalehjemmel ved Psykomotorisk fysioterapi Nesbru i Asker kommune. Hjemmelen er totalt på 25 timer.Det er for tiden 3 fysioterapeuter med spesialitet i psykomotorisk fysioterapi tilknyttet instituttet, alle med avtalehjemmel. Alle terapeutene har egne behandlingsrom, i tillegg har instituttet grupperom og pauserom. Arbeidstid må koordineres med de øvrige fysioterapeutene.Tildeling av avtalehjemmel skjer iht ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og omsorgssektoren i kommunen.
 • Pasientbehandling skal utføres i lokalene til Psykomotorisk fysioterapi Nesbru, eller hjemme hos pasienten.
 • Delta på aktuelle samarbeidsmøter og fellesmøter i regi av Asker kommune.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • A9-kompetanse.
 • Allsidig erfaring med pasienter med psykiske og sammensatte lidelser.
 • Erfaring fra privat praksis og fra samarbeid med annet helsepersonell, både i kommunen og med andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Ønskelig med spesialitet i psykomotorisk fysioterapi.
 • Erfaring med behandling av barn og unge er ønskelig.
 • Erfaring med bevegelsesgrupper er ønskelig.
 • Kurs i traumebehandling er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både med pasienter og helsepersonell.

Vi søker en fysioterapeut som

 • er er fleksibel, engasjert og motivert
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • holder seg faglig oppdatert
 • ønsker å bidra til utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • God pasienttilgang.
 • Moderne lokaler i rolige omgivelser.
 • Gode parkeringsmuligheter.

Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Powered by Labrador CMS