Psykomotorisk fysioterapeut; ledig delehjemmel ved Psykomotorisk fysioterapi Nesbru

Oppfølging av legevakt, private fastleger og fysioterapeuter, Asker kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 27.09.2020

Kontaktinformasjon:

Anne Presthus, fysioterapeut,
415 61 437
Silje Sondell Berg, rådgiver,
905 81 272

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:
https://www.asker.kommune.no

Det er ledig delehjemmel som psykomotorisk fysioterapeut med 14,5 timer i uken ved Psykomotorisk fysioterapi Nesbru i Asker kommune. Hjemmelen er totalt på 36 timer, og det vil være en bindende opptrappingsplan på inntil 2 år. Det er for tiden 3 fysioterapeuter med spesialitet i psykomotorisk fysioterapi tilknyttet instituttet, alle med avtalehjemmel. Alle terapeutene har egne behandlingsrom, i tillegg har instituttet grupperom og pauserom. En av terapeutene ønsker å trappe ned sin virksomhet i tråd med ASA 4313 pkt. 9.

Tildeling av avtalehjemmel skjer iht ASA 4313 og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Arbeidsoppgaver:

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og omsorgssektoren i kommunen
 • Pasientbehandling skal utføres i lokalene til Psykomotorisk fysioterapi Nesbru, eller hjemme hos pasienten

Arbeidstid må koordineres med de øvrige fysioterapeutene.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Spesialist i psykomotorisk fysioterapi og/eller A9-kompetanse
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen psykiatri
 • Allsidig erfaring med pasienter med psykiske og sammensatte lidelser
 • Erfaring fra privat praksis og fra samarbeid med annet helsepersonell, både i kommunen og med andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Erfaring med bevegelsesgrupper
 • Kurs i traumebehandling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både med pasienter og helsepersonell

Det søkes etter en psykomotorisk fysioterapeut som:

 • er fleksibel, engasjert og motivert
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • holder seg faglig oppdatert
 • ønsker å bidra til utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • God pasienttilgang
 • Moderne lokaler i rolige omgivelser
 • Gode parkeringsmuligheter

Det er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.