Avdelingsleder for ergo- og fysioterapitjenestene i Lier kommune

Forebyggende tjenester

Om stillingen:

Søknadsfrist: 28.11.2021.

Kontaktinfo: Kari Sebjørnsrud Mehl, spesialfysioterapeut, 950 88 305, kari.sebjornsrud.mehl@
lier.kommune.no

Unni Thingberg, virksomhetsleder, 415 84 959, unni.thingberg@
lier.kommune.no

Søk på stillingen

Vil du være med på å skape noe nytt, vi omstrukturerer vårt forebyggende arbeid og søker ny avdelingsleder for ergo- og fysioterapitjenestene i kommunen.

Virksomhet for forebyggende tjenester er i en oppbyggingsfase. Foreløpig består virksomheten av lierlegene, flyktningtjeneste, friskliv og fysio/ergo/hverdagsrehabilitering/hjelpemiddeltjenester. Tanken er en økt satsing på «grønne tjenester», for å sikre at Liers innbyggere i størst mulig grad skal få et godt liv.

Lier kommune søker nå en trygg og visjonær avdelingsleder, som både skal videreutvikle driften i tråd med innbyggernes behov og være en nærværende og kunnskapsrik leder for sine ansatte.

Som avdelingsleder for fysio/ergo/hverdagsrehabilitering/hjelpemiddeltjenester blir du en del av virksomhetens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for 14.6 årsverk eksklusiv turnuskandidat
 • Økonomiansvar for egen avdeling
 • Rapporteringsansvar til virksomhetsleder
 • Være pådriver i utviklingsarbeid og planarbeid
 • Kontaktperson overfor fysioterapeuter med tilskuddsavtale med kommunen
 • Samarbeid med de øvrige i ledergruppa
 • Sørge for etablering og videreføring av rutiner og systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene
 • Ha fokus på brukermedvirkning, og forvaltning av ressurser

Kvalifikasjoner

 • Fysio- eller ergoterapiutdannelse med norsk godkjenning er en forutsetning
 • Erfaring fra kommunal drift av tjenesteområdet, herunder også kjennskap til private fysioterapeuter med kommunal hjemmel.
 • God kunnskap om fagfeltet ift forebygging og kvalitetssikring av kommunale tjenester
 • Interesse for å holde seg faglig oppdatert
 • Krav om lederutdanning, men lang erfaring fra tilsvarende stilling kan kompensere for formell utdanning
 • Førerkort klasse B, mulighet til å disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Engasjert, selvstendig, trygg og tydelig
 • God struktur i arbeidet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • En fleksibel innstilling til samarbeid med andre virksomheter

Personlig egnethet vektlegges. Siden virksomheten er under oppbygging, kan det skje endringer og justeringer i arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende jobb i en virksomhet i utvikling
 • En ledergruppe med fokus på ledelse og samhandling
 • Relevant kompetanseheving
 • Anledning til å påvirke virksomhetens retning fremover
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale

Andre opplysningerI Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Powered by Labrador CMS