Avdelingsleder

Enhet for tverrfaglig helse, Lillesand kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 26.11.2021.

Kontaktinfo: Sverre Refsnes,
tlf. 915 10 954.

Søk på stillingen

Tverrfaglig helse søker avdelingsleder til avdeling for Ergo- og fysioterapi. Avdelingsleder skal arbeide etter mål og strategier gitt i kommuneplanen, styringssystemet for Lillesand kommune og andre relevante styringsdokumenter. Avdelingsleder skal bidra til å utvikle avdelingene etter gjeldene faglig standard og jobbe med riktig organisering og samhandling i avdelingen. Ønsker du å være en leder som kan bidra til utvikling i et trivelig arbeidsmiljø? Er du løsningsfokusert i din kommunikasjonen med samarbeidspartnere? Tør du å by på deg selv i møte med brukere, kolleger, samarbeidsparter og innbyggere? Den ledige stillingen er en 100% stilling som er delt mellom 40 % administrasjon og 60 % praktisk yrkesutførelse. Avdelingsleder deltar i enhetens lederteam.

Tverrfaglig helse er en enhet med fokus på forebygging og tidlig innsats i alle livets faser. Enheten består av avdeling for helsestasjon og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, familiesenter og avdeling for ergo og fysioterapi. Enheten er lokalisert på Helsehuset i sentrum av Lillesand. Vi er opptatt av å yte tjenester direkte til innbyggere i kommunen, men også gjennom komplementere andre enheter og avdelinger i kommunen med vår kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Delegert personal-, fag-, budsjett- og informasjonsansvar for avdelingen
 • Lede, styre og skape kultur for læring, forbedring og utvikling av tjenester innenfor avdelingen
 • Fagutvikling og planarbeid
 • Utvikle stabilt fagmiljø der kompetanseutvikling og læring står sterkt
 • Internkontroll, tjenesteutvikling, og ressursforvaltning
 • 60 % av arbeidsoppgavene er praktisk yrkesutførelse

Krav til kompetanse

 • Fullført utdanning som fysioterapeut
 • Relevant arbeidserfaring
 • God kunnskap om relevant lovverk og nasjonale føringer
 • Sertifikat på bil kl B

Ønsket kompetanse

 • Utdanning/erfaring som leder
 • Kunnskap/erfaring fra systematisk kvalitetsarbeid
 • Erfaring/utdanning fra innovasjon og organisasjonsutvikling

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer tydelig og samarbeider godt med andre
 • Du er nytenkende, innovativ og har gjennomføringskraft
 • Du er en dyktig relasjonsbygger og har romslighet for andre mennesker
 • Du jobber strukturert og systematisk
 • Du er trygg og synlig i lederrollen og evner å skape oppslutning og engasjement fra dine medarbeidere

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • Hyggelige kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Velferdstiltak for ansatte

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Powered by Labrador CMS