Avdelingsleder Avdeling ergo- og fysioterapi

Vil du jobbe med å utvikle ergo- og fysioterapitjenestene i Moss kommune?

Om stillingen

Om stillingen:

Søknadsfrist: 5. april 2021

Kontaktperson: Virksomhetsleder Ine Heiberg, tlf. 91 38 49 02.

Søk på stillingen

Vi har ledig fast stilling som avdelingsleder for Avdeling Ergo- og Fysioterapi. Avdelingen er organisert under Virksomhet Læring og Mestring i Enhet Helsehus. Stillingen er ledig fra 01.05.21.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Personal-, drift-, fag- og økonomiansvar for avdelingen. Avdelingen består av fysioterapeuter og ergoterapeuter. Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale er også organisert i denne avdelingen.

Utvikle og drifte gode, effektive og fremtidsrettede tjenester innenfor lovverk, føringer og økonomiske rammer som til enhver tid gjelder for avdelingen.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • Sørge for god og helsefremmende ledelse
 • Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen
 • Sikre at vi yter gode, helhetlige og fremtidsrettede tjenester i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk
 • Jobbe med å videreutvikle tjenestene
 • Sørge for god samhandling med andre både internt og eksternt
 • Økonomioppfølging
 • Personaloppfølging
 • HMS-arbeid og internkontroll

Arbeidshverdagen vil preges av at du er tett på personalet og dagene er varierte og innholdsrike. De ansatte jobber mye tverrfaglig både inne på helsehuset, i andre institusjoner og hos hjemmeboende. Det er mye møtevirksomhet, telefonkontakt og administrative oppgaver i datasystemer, ganske ofte er det korte frister.

I tillegg til ansatte i egen avdeling og avtalefysioterapeutene vil du samarbeide mye med virksomhetsleder, andre avdelingsledere, merkantil støttefunksjon, samt med de samhandlende tjenestene i Moss kommune og spesialisthelsetjenesten.

Arbeidssted: Adresse er p.t. Peer Gyntsvei 86, Moss (Peer Gynt helsehus)

Stillingsbrøk: 100%

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert ergoterapeut eller fysioterapeut
 • Erfaring med personalledelse
 • Formell utdanning innen administrasjon og ledelse er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • God økonomiforståelse
 • Gode kunnskaper om IKT
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Følgende vektlegges:

 • Relevant arbeids- og ledererfaring
 • Kunnskap om driftsavtaler for fysioterapeuter er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med endring og omstilling

Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • Har gode samarbeidsevner, og er trygg og tydelig i lederrollen
 • Har evne til å motivere, involvere, ansvarliggjøre og delegere
 • Kan arbeide helhetlig og fremtidsrettet
 • Har evne til å ta initiativ, beslutte og gjennomføre

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Om Virksomhet Læring og Mestring og Enhet Helsehus

Virksomhet Læring og Mestring er en virksomhet i Enhet Helsehus sammen med Virksomhet Peer Gynt helsehus.

Enhet helsehus skal yte helhetlige og inkluderende tjenester på en måte som dekker pasientens kartlagte behov. Vi skal videreutvikleprofesjonelle fagmiljøer som bygger på tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid.Læring og mestring består av Avdeling Ergoterapi og Fysioterapi, Avdeling Spesialiserte team og Sørtun avlastning.Moss interkommunale legevakt er også en del ev Enhet Helsehus.Virksomheten Peer Gynt helsehus består av 53 kortidsplasser og sykehjemslegene i Moss kommune.

Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid med andre helsetjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Viktige mål for oss er å levere tjenester av høyt faglig nivå og samtidig drifte effektivt.

Vi tilbyr

 • Dyktige og engasjerte kolllegaer
 • Mulighet til å bygge verdifull kompetanse innen fag- og personalledelse og økonomistyring.
 • Tilsetting på vanlige vilkår.
 • Lønn etter lov- og avtaleverk.

Som avdelingsleder får du mulighet til å bidra i videre utvikling av forebyggende og rehabiliterende tjenester i Moss kommune i samarbeid med et godt motivert lederteam, fagkoordinatorer, øvrige ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale.

Informasjon

Kontaktperson: Virksomhetsleder Ine Heiberg, tlf. 91 38 49 02.

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad: Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig: I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår: Tilsetting på vanlige vilkår i stillingskode 9954. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss: Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst-og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder - og mye mer!

#Mangfoldige Moss

SKAPENDE - VARMERE - GRØNNERE