Avdelingsleder fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet

Om stillingen:

Søknadsfrist: 31.08.2022

Kontaktinfo: Mari Klokkerud, 93085556 og Marianne Aars, 93412066

Søk på stillingen

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med å skape en utviklingsorientert og bærekraftig utdanning for fremtidens fysioterapeuter?

Fakultet for helsevitenskap søker ny avdelingsleder til Avdeling for fysioterapi, - landets største bachelorutdanning i fysioterapi.

Vi ser etter deg som er en inspirerende og utviklingsorientert leder med interesse for å utdanne fremtidens fysioterapeuter.

Ansettelsen av ny leder skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 01.12.2022. Avdeling for fysioterapi tilhører Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT) som ligger under Fakultet for helsevitenskap. I tillegg til Avdeling for fysioterapi, består instituttet av Avdeling for ergoterapi, Avdeling for ortopediingeniørfag og Avdeling for masterspesialiseringer. Foruten å tilby bachelor- og masterutdanninger innen de nevnte fag er det stor forskningsaktivitet og det nye instituttet har 5 forskningsgrupper.

Det overordnede målet er å utdanne faglig sterke kandidater tilpasset helsetjenestens behov og drive forskningsbasert undervisning av høy kvalitet. Videre å bidra til internasjonal kunnskapsutvikling innenfor fakultets områder. Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi ønsker å fremme nyskapning og gi rom for utvikling i et stort og tverrfaglig miljø.

Ansvarsområde

Som avdelingsleder, vil du ha faglig og administrativt ansvar for bachelorutdanningen i fysioterapi. Dette vil innebære resultatansvar for forskning, utdanning, formidling og innovasjon, i tillegg til personal- og økonomistyring. Du vil inngå i ledergruppen ved RHT som samlet vil jobbe med å iverksette OsloMet og HV sine strategier samt identifisere og utvikle felles fagområder på tvers av instituttet.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen for studieleder (som også gjelder for avdelingsleder).

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning, fortrinnsvis førsteamanuensis- (ph.d.)/førstelektornivå
 • bachelor i fysioterapi
 • ledererfaring
 • erfaring fra undervisnings- og/eller forskningsvirksomhet
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt i engelsk

Vi ønsker at du har

 • erfaring med, og god forståelse for, personalledelse og økonomistyring
 • erfaring fra samarbeid mellom utdanning og praksisfeltet
 • interesse for og/eller erfaring med utvikling av studentaktive læringsformer og digitale læringsressurser
 • erfaring med internasjonalt samarbeid

Vi vektlegger at du

 • er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • har tydelig lederstil, strukturert med god gjennomføringsevne
 • er samlende og med evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og engasjert fagmiljø innen undervisning og forskning
 • samarbeid og fellesskap med øvrige ledere i instituttets ledergruppe
 • gode utviklingsmuligheter både innen ledelse, fag og forskning
 • mulighet for å delta på lederutviklingsprogram og få mentorveiledning
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, lønnstrinn 73 -78, dvs. kroner 701 300– 790 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • instituttleder Mari Klokkerud, mobil 930 85 556, epost: mari.klokkerud@oslomet.no
 • avdelingsleder fysioterapi Marianne Aars, mobil 934 12 066, epost: marianne.aars@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • CV
 • alle sider av vitnemål
 • attester
 • gjerne tre referanser

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 31. august 2022

Ref: 22/04492

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn

Ansettelsestype: Åremålsstilling
Arbeidstid: Heltid
Tiltredelse: 1.12.22
Lønn: kroner 701 300– 790 100 per år
Antall ledige stillinger: 1
Arbeidsomfang: 100 %
Sted: Oslo
Fylke: Oslo
Land: Norge
Referansenummer: 22/04492
Kontakt: Mari Klokkerud, 93085556, Marianne Aars, 93412066
Publisert: 11.08.22
Søknadsfrist: 23:59 31.08.22

Powered by Labrador CMS