Avtalefysioterapeut

Om stillingen:

Søknadsfrist: Snarest

Kontaktinfo: Anne Kari Sigstad Skarbekk, tlf: 48166511

Søk på stillingen!

Kort om avtalen

Vi har ledig driftsavtale 100% fra 01.08.2024. Avtalen utgjør 36 timer pr. uke, 45 uker pr. år. 

Innhold i avtalen

Driftstilskuddet er basert på leieavtale med Kongsberg Medisinske Treningssenter, som er et senter i Family Sports Club kjeden. KMT er et stort treningssenter med 2500 medlemmer og totalt 30 ansatte. Arealet er ca. 1500 kvadratmeter med treningssaler med moderne utstyr for funksjonell trening, gruppetrening og fysioterapibehandling, nyoppusset i 2021. 6 fysioterapeuter på KMT har driftsavtale med Kongsberg kommune. Alle fysioterapeutene er generalister, med sine spesialområder i tillegg. Avtalen er individuell, og en fysioterapeut med driftstilskudd er selvstendig næringsdrivende med avtale med Kongsberg kommune.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.

Kvalifikasjoner

 • Bred erfaring, praksis og kunnskap innen allmenn fysioterapi. Kunnskap og erfaring med behandling av nevrologi og geriatri vil være en fordel.
 • Erfaring med både individuell- og gruppebehandling til disse pasientgruppene, med fokus på motivasjon og egenmestring.
 • Du må vise god evne til refleksjon rundt drift av en effektiv fysioterapipraksis med avtalehjemmel.
 • Fysioterapeuten skal drifte sin praksis i henhold til relevant helselovgivning, og den til enhver tid gjeldende ASA 4313.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må drive kunnskapsbasert og faglig oppdatert praksis, vise til kontinuerlig faglig oppdatering og planer for videre utvikling.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både med pasienter og kolleger internt og eksternt.
 • God evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle, ansvarsområder og samhandling.
 • Utøve fysioterapi på en måte som fremmer helhetlige pasientforløp. Vi søker etter en fysioterapeut som ønsker å bidra til videreutvikling av det totale fysioterapitilbudet i Kongsberg kommune.
 • Ansvarsbevisst, initiativrik og strukturert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Tildeling av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Powered by Labrador CMS