Avtalehjemler - selvstendig næringsdrivende fysioterapeut

HELSE OG BISTAND, Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune har ledig:

Om stillingen:

Søknadsfrist: 28.06.2021.

Kontaktinfo: Janita Kristin Hofseth, virksomhetsleder, tlf. 905 93 433.

Søk på stillingen

50 % avtalehjemmel/driftstilskudd (18t pr uke) for fysioterapeut, ledig fra 1.oktober 2021. Hjemmelen er plassert i gruppepraksis ved Råholt fysioterapi.

50 % avtalehjemmel/driftstilskudd (18t pr uke) for fysioterapeut, ledig fra 20.oktober 2021. Utvidelse til 100% vurderes fra 2022. Hjemmelen er plassert i gruppepraksis ved Trimmen fysioterapi og trening.

Kvalifikasjoner/kompetansekrav

  • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Politiattest
  • Klinisk kompetanse og erfaring innen allmenn fysioterapi
  • Kompetanse til å lede pasientgrupper med ulik alder/diagnoser
  • Ønskelig med gjennomført formell videreutdanning innen eldre, hjerte/lunge, rehabilitering for hjemmelen ved Råholt fysioterapi
  • Ønskelig med spesialist i nevrologisk fysioterapi eller relevant tilleggskompetanse og erfaring innen nevrologisk fysioterapi for hjemmelen ved Trimmen fysioterapi og trening

Personlige egenskaper

  • Evne til tverrfaglig samarbeid med kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten
  • Erfaring med og evne til å drive privat praksis

Fysioterapeutene skal drive sin virksomhet i hht ASA 4313, Helse- og omsorgstjenesteloven og kommunens gjeldende planer inne helse og omsorg.

Overdragelse skjer i henhold til reglene i ASA 4313.

Oppstartsdato kan vurderes noen uker tidligere i begge hjemlene.

Vi ber alle benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.