Fysioterapeut med avtalehjemmel

Rehabilitering og legetjenester, Nordre Follo kommune

Om stillingene:

Søknadsfrist: 18.11.2022.

To avtalehjemler: 100% og 90%.

Kontaktinfo: David Johnstone Sørensen, virksomhetsleder, Rehabilitering og legetjenester,
97 09 60 17, david.sorensen@
nordrefollo.kommune.no

Monika Lunde, avdelingsleder,
90 56 75 08, monika.lunde@
nordrefollo.kommune.no

Søk på stillingen

Det er i Nordre Follo kommune ledig to avtalehjemler for fysioterapeuter: på Langhus med 100 prosent driftsavtale og i Ski med 90 prosent driftsavtale.

Begge institutter er veletablerte og har vært i drift over lengre tid. Ski Fysioterapisenter ligger sentralt i Ski i Rådhusveien. Langhus Fysioterapi ligger sentralt på Langhus, i Langhus nærsenter.

Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313. Nordre Follo kommune har cirka 62 000 innbyggere, og fysioterapeutene med driftsavtale jobber i tett samarbeid med kolleger på de ulike instituttene og i kommunen for å dekke innbyggernes behov for helsehjelp.

Søkere må spesifisere hvilken avtale de søker.

Arbeidsoppgaver

 • ha fokus på allmenn fysioterapi, behandling og rehabilitering i hele livsløpet
 • behandle individuelt og i grupper
 • motivere pasienter til egenmestring
 • ha fokus på sirkulasjon av pasienter for å forhindre lange ventelister
 • bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten i tråd med politiske føringer og kommunens fremtidige behov
 • jobbe kunnskapsbasert og synliggjøre dette i daglig praksis

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner avtalehjemmel i Ski (90 %):

 • ønskelig med kompetanse innenfor muskel-/skjelettsykdommer, gjerne master eller påbegynt master
 • ønskelig med nevrologisk erfaring

Kvalifikasjoner avtalehjemmel Langhus (100 %):

 • erfaring med og interesse for å jobbe med pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander
 • erfaring med og interesse for å jobbe med kvinnehelse

Felles for begge hjemler:

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • oppdatert kunnskap om og erfaring i aktiv rehabilitering
 • erfaring med og interesse for fysioterapi for eldre
 • erfaring fra gruppetrening for pasienter med muskel-/skjelettsykdommer (Aktiv A, rygg, nakke, skulder etc.)
 • erfaring fra privat praksis og fra samarbeid med annet helsepersonell, både i kommunen og med andre aktuelle samarbeidspartnere
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, både med pasienter og helsepersonell
 • minimum 5 års erfaring som fysioterapeut (gjelder begge hjemler)

Personlige egenskaper

Vi søker fysioterapeuter med interesse for aktiv rehabilitering og mestringsfokus med tett oppfølging i rehabiliteringsperioden. Du er faglig sulten og faglig oppdatert, du samarbeider med annet helsepersonell og bidrar til tverrfaglig samarbeid.

Du utøver yrket i tråd med kunnskapsbasert praksis, og du bidrar til å skape et institutt som er faglig ledende og konkurransedyktig i fremtiden.

Det er også viktig at du har stor arbeidskapasitet, og at du bidrar til å skape et godt miljø på jobben.

Vi tilbyr

 • Terapeuten vil disponere eget behandlingsrom
 • Tilgang til gruppetreningsrom og treningssal
 • Et utviklende fagmiljø

Kontaktinformasjon

David Johnstone Sørensen, virksomhetsleder Rehabilitering og legetjenester,
97 09 60 17, david.sorensen@nordrefollo.kommune.no

Monika Lunde, avdelingsleder, 90 56 75 08, monika.lunde@nordrefollo.kommune.no

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

Powered by Labrador CMS