Avtalehjemmel - driftstilskudd fysioterapeut

Helse og bistand, Eidsvoll kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 03.01.2022

Kontaktinfo: Janita Kristin Hofseth, virksomhetsleder, 90593433.

Rudy van Oevelen, avdelingsleder, 918 74 438.

Søk på stillingen

Eidsvoll kommune har ledig 100 % avtalehjemmel/driftstilskudd (36t pr uke) for fysioterapeut, fra 1.5.2022. Hjemmelen er plassert i gruppepraksis ved Trimmen fysioterapi og trening.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet som avtalefysioterapeut omfatter undersøkelse, veiledning, opplæring, behandling og rehabilitering, herunder forebyggende tiltak og mestringstilbud.Fysioterapeuten skal ha fokus på mestring, tilfriskning, utnyttelse av egne ressurser og pasientenes aktive deltakelse i eget liv, jamfør kommunens vedtatte Strategiplan for helse- og omsorgstjenester. Fysioterapeuten skal benytter behandlingsformer forankret i kunnskapsbasert praksis og som er akseptert av helsemyndighetene.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Allsidig og bred allmenn fysioterapikompetanse
 • Kompetanse til å lede pasientgrupper med ulik alder/diagnoser/mestringsgrupper
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum bestått nivå C1 (Europarådets nivåskala for språk)

Det er ønskelig med formell kompetanse/videreutdanning innenfor ett eller flere områder for å sikre best mulig kompetanse i den kommunale helsetjenesten:

 • hjerte/lunge fysioterapi,
 • ortopedisk fysioterapi
 • reumatologisk fysioterapi.

Det er for øvrig ønskelig med:

 • Erfaring med flerkulturelle pasienter og benyttelse av tolketjeneste.
 • Erfaring fra aktiv trening i behandling og ultralyddiagnostikk
 • Erfaring med og interesse for hjemmebehandling/samarbeid med kommunal fysioterapitjeneste

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring med og evne til å drive privat praksis, jobbe selvstendig og systematisk, håndtere ventelister, sikre effektivitet og holde seg faglig oppdatert.
 • Det søkes etter fysioterapeut som har evne til nytenkning om effektive tjenester og som kan bidra til utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen og ved instituttet

Ytterligere informasjon

Krav om politiattest

Fysioterapeutene skal drive sin virksomhet i hht ASA 4313, Helse- og omsorgstjenesteloven og kommunens gjeldende planer inne helse og omsorg.Overdragelse skjer i henhold til reglene i ASA 4313.

Vi ber alle benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har rundt 26 500 innbyggere, vi har trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv. Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Les mer her

Powered by Labrador CMS