Avtalehjemmel - selvstendig næringsdrivende psykomotorisk fysioterapeut

HELSE OG BISTAND, Eidsvoll kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 31.08.2021.

Kontaktinfo: Janita Kristin Hofseth, virksomhetsleder, 905 93 433.

Søk på stillingen

Eidsvoll kommune har ledig:

100 % avtalehjemmel/driftstilskudd (36t pr uke) for psykomotorisk fysioterapeut, ledig fra 1.1.2022. Hjemmelen er plassert i gruppepraksis ved Trimmen fysioterapi og trening.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet som avtalefysioterapeut omfatter undersøkelse, veiledning, opplæring, behandling og rehabilitering, herunder forebyggende tiltak.Fysioterapeuten skal ha fokus på mestring, tilfriskning, utnyttelse av egne ressurser og pasientenes aktive deltakelse i eget liv, jamfør kommunens vedtatte Strategiplan for helse- og omsorgstjenester. Fysioterapeuten skal benytter behandlingsformer forankret i kunnskapsbasert praksis og som er akseptert av helsemyndighetene.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Fullført videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
 • Allsidig erfaring med psykomotorisk fysioterapi og sammensatte lidelser
 • Det er ønskelig med kompetanse innen traume- og krisebehandling
 • Erfaring med klinisk arbeid med pasienter i alle aldersgrupper, inklusive barn og unge og flerkulturelle pasienter. Erfaring med å benytte tolketjeneste
 • Krav om politiattest
 • Kompetanse til å lede pasientgrupper med ulik alder/diagnoser
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum bestått norskprøve 3

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Evne til tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med og evne til å drive privat praksis, jobbe selvstendig og systematisk, håndtere ventelister, sikre effektivitet
 • Det søkes etter fysioterapeut som har evne til nytenkning om effektive tjenester og som kan bidra til utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen og ved instituttet

Vi tilbyr

Fysioterapeutene skal drive sin virksomhet i hht ASA 4313, Helse- og omsorgstjenesteloven og kommunens gjeldende planer inne helse og omsorg. Overdragelse skjer i henhold til reglene i ASA 4313. Oppstartsdato kan vurderes noen uker tidligere dersom vedkommende kan starte tidligere.Vi ber alle benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har passert 26 200 innbyggere, vi har trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv. Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Les mer her

Powered by Labrador CMS