Lier_logo_pos
Lier_logo_pos

Fysioterapeut - 100% avtalehjemmel

Forebyggende tjenester, Lier kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 13.10.2022.

Kontaktinfo: Christian Kjærås, avdelingsleder, tlf. 928 63 566, christian.kjaeras@lier.kommune.no

Hilde Ask-Henriksen, avtaleinnehaver, Vebjørns vei 2b, tlf. 977 28 820, hilde_ah@hotmail.com

Søk på stillingen

Da en av våre avtalefysioterapeuter går av med pensjon, har Lier kommune en 100% ledig driftsavtale. Avtalehjemmelen skal utøves fra lokalene til Vebjørns vei 2b.Instituttet har totalt 1 årsverk og driftes i dag som en solopraksis av en psykomotorisk fysioterapeut. Lokalene muliggjør både individuell- og gruppebehandling. Detaljerte opplysninger omdrift og organisering av instituttet kan søkere få ved å henvende seg til den oppgitte kontaktpersonen ved Vebjørns vei 2b.

Avtroppende fysioterapeut har driftsavtale med Lier kommune som ikke er regulert av ASA4313. Påtroppende vil få tilbud om en individuell avtale etter ASA 4313, en fremforhandlet avtale mellom KS, Norsk Fysioterapiforbund (NFF), Norsk Manuellterapiforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF).

Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til:- ASA 4313- Forvaltningsloven - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunaldriftsavtale

Lier kommune har utarbeidet en fysioterapiplan for fysioterapitjenesten i kommunen. Planen finner du her. I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøreopplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve effektiv og kunnskapsbasert pasientbehandling på institutt, i hjemmet, individuelt og i gruppe
 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning
 • Bidra til utvikling og optimalisering av fysioterapitjenesten i Lier kommune og ved Vebjørns vei 2b, i henhold til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
 • Delta på fellesmøter for alle fysioterapeutene i kommunen 2 ganger i året
 • Arbeide etter gjeldende lovverk, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens vedtatte prioriteringsnøkler

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med solid erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi og erfaring med pasientbehandling innenfor ulike alderssegment
 • Det er en fordel med tilleggskompetanse innen følgende felt: kvinnehelse og/eller migrasjonshelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra samarbeid med andre behandlere og kommunehelsetjenesten, samt å drifte en privat praksis.
 • Det er ønskelig med kunnskap om metodikken kunnskapsbasert praksis.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Personlige egenskaper

 • God evne til å jobbe selvstendig og i samarbeide med andre
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God evne til kommunikasjon
 • Ønske om å være bidragsyter for å fremme kvalitet og videreutvikling av fysioterapitjenesten i Lier kommune

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 27 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Powered by Labrador CMS