Privatpraktiserende fysioterapeut

Helse og velferd, Birkenes kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 21.02.2021

Kontaktinformasjon: Trude Morberg, enhetsleder for hjemmetjenesten, 99624015, [email protected]

Søk på stillingen

Birkenes kommune har ledig 50 % driftsavtale som privatpraktiserende fysioterapeut. Driftsavtalen er knyttet til Birkeland klinikken. Praksisen har til sammen 2,3 driftstilskudd fordelt på 3 personer og er godt innarbeidet med pasienttilgang. Driftsavtalen er ledig per dags dato med pasienttilgang tilsvarende 50 % driftsavtale. Birkeland klinikken er en moderne og tverrfaglig klinikk med et godt arbeidsmiljø bestående av fysioterapeuter med tilskudd, kiropraktor og massør. Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd er en del av helse – og omsorgstjenesten i kommunen og plikter å utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommune og øvrige helsepersonell hva gjelder målgruppe, prioritering og behandlingstilbud. Praksisen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av det til enhver tid gjeldende regelverk for Birkenes kommune.

Avtalehjemmel er regulert av ASA 4313.

Arbeidsoppgaver

Klinisk fysioterapipraksis med vurdering, opptrening og behandling av alle pasient- og aldersgrupper ved instituttet Foreta hjemmebehandlinger i tett samarbeid med øvrig kommunehelsetjeneste. I den forbindelse kreves det disponering av egen bil og sertifikat klasse B. Delta i tverrfaglige møter vedrørende den enkelte pasient sammen med helsepersonell i kommunen ved behov Fysioterapeuten skal yte sine tjenester i et forløpsperspektiv og tjenestetilbudet skal ses i en større helhet Tilby gruppetrening innen områder hvor det sees behov blant kommunens innbyggere.

Kvalifikasjoner

Fysioterapeut med norsk autorisasjon Det er ønskelig med bred faglig kompetanse Det er ønskelig med erfaring og interesse for å jobbe som allmenn fysioterapeut Det er ønskelig med interesse for og erfaring med hjemmebehandling Det er ønskelig med interesse for og erfaring med gruppetrening Det er ønskelig med erfaring fra håndtering av ventelister med kvalitet og effektivitet Det er en fordel med erfaring både fra privat praksis med driftstilskudd og som kommunalt ansatt fysioterapeut Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og koordinering Ha gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig Være endringsvillig, fleksibel og nytenkende Kunne jobbe selvstendig og i team Kunne se muligheter i samarbeid med kommunens tilbud og tjenester God kjennskap til lover, regler, retningslinjer og rundskriv som er relevante for arbeidet Faglig engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling Lojal mot kommunen og instituttets vedtatte planer og avtaler Det stilles krav til politiattest.

Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø

Driftstilskudd etter offentlig takst.