100 % driftsavtale for fysioterapeut ved Stadion fysikalske institutt og treningssenter

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker

Om stillingen:

Søknadsfrist: 25.05.2021.

Startdato: 01.09.2021.

Kontaktinfo: Tom Sundar, bydelsoverlege, 45484047, [email protected]

Søk på stillingen

Det er ledig 100 % driftstilskudd for fysioterapeut ved Stadion fysikalske institutt og treningssenter as fra 1.september 2021. Instituttet har 9 avtalefysioterapeuter, hvorav 7 med bydel og 2 med Oslo kommune sentralt. Instituttet er organisert i som et AS med 4 eiere. Det er ønskelig at søker på sikt kjøper seg inn i driftsselskapet. Instituttet har samarbeid med 2 psykologer, 2 kliniske ernæringsfysiologer og fastlegesenter i samme bygg. Det foreligger ingen rammeavtale mellom Oslo kommune og fysioterapeutene. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er gjeldende.

Arbeidsoppgaver

Følgende tjenester utføres på instituttet og det er ønskelig at søker skal videreføre dette.

 • Fysioterapitjenester på vegne av bydelen
 • Behandling/rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer og lidelser
 • Fysioterapi i grupper med trening som middel og mål, bla for pasienter med lungesykdommer,hjertesykdom, nevrologiske tilstander, parkinsonisme og hjerneslag
 • Standardisert testing i screening og oppfølging av nevnte pasientgrupper
 • Trening og fysioterapi for benamputerte, samt pasienter med sykdom i sirkulasjonssystemet
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige kommunale tjenester, herav deltagelse i ansvarsgrupper
 • Inntil 7 timer pr uke er øremerket hjemmefysioterapi /andre kommunale oppgaver
 • Grunnleggende idrettsmedisin

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent fysioterapeut, norsk autorisasjon må fremlegges
 • Bred erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi
 • Relevant erfaring og interesse for rehabilitering og treningsbasert behandling i grupper
 • Relevant erfaring med pasienter med nedsatt funksjon grunnet kroniske smerter og sykdommer, og andre sammensatte lidelser
 • Erfaring med hjemmebehandling er ønskelig
 • Interesse for tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester
 • Må kunne beherske elektroniske pasientjournalsystemer.
 • Erfaring og interesse for drift/administrasjon av privat praksis
 • Førerkort for bil er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 • Det kreves gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig, og evne tilrelasjonsbygging.
 • Det søkes etter en fysioterapeut som har lang tidshorisont, er engasjert og har et sterkt ønske om å være med å videreutvikle instituttet i fremtiden.
 • Søker må kunne ta initiativ, jobbe selvstendig og tverrfaglig, være ryddig og strukturert.

Vi tilbyr

 • 100 % driftstilskudd i et etablert institutt. Adskilte behandlingsrom og en treningssal som er godt egnet for grupper. Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.
 • Det kan bli aktuelt at ny hjemmelshaver får mulighet til å bli aksjonær i Stadion fysikalske AS

Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om Bydel Nordre Aker