Kommunefysioterapeut

Helsetjenesten, Dønna kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 15. juli 2022.

Kontaktinfo: Rune Ånes, helse og omsorgsleder. Telefon: 75 05 21 45 / 469 01 477 / e-post: rune.anes@donna.kommune.no

Søk på stillingen

Vi søker etter 100 % fysioterapeut som kan tenke seg fastlønnet jobb i Dønna kommune. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i helsetjenesten, med kontorplass samlokalisert med 2 private fysioterapeuter.

Fysioterapeuten samarbeider tett med ergoterapeut, legetjenesten, rus- og psykisk helsetjeneste, private fysioterapeuter, hjemmetjenesten, helsestasjon, skole, sykehjemmet og frivillighetssentralen. Kommunefysioterapeut møter i koordinerende enhet og samarbeider ved behov med folkehelsekoordinator.

Kommunefysioterapeut vil være en viktig ressurs i utviklingen av kommunens samlete fysioterapi tjenester.

Kommunefysioterapistillingen vil ha ansvar for kommunal pasientbehandling /oppgaver som fysioterapeut og ha veiledningsansvar for ansatte i helse og omsorgstjenesten og turnusfysioterapeut v/behov.

Kommunen har vedtatt ny helse og mestringsplan i april 2021 der det satses på forebygging og helsetjenester i hjemmet. Kommunefysioterapeuten blir en viktig ressurs for å iverksette mål- og utvikle nye tjenestetilbud på de nederste trinnene i omsorgstrappen. Dønna kommune har samarbeidsavtale med Helgeland rehabilitering om spesialisert og tverrfaglig rehabilitering og veiledning.

Kommunen har utover denne stillingen to driftstilskudd hver på 80 % til 2 fysioterapeuter som har privat praksis.

Tiltredelse: snarest/ etter avtale.

Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til§ 20a i Helsepersonelloven.

Arbeidsoppgaver

 • Gi fysioterapi til pasienter i hjemmet, på institusjon og poliklinisk, både individuelt og gruppebasert.
 • Oppfølging av barn og unge i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skoler
 • Tverrfaglig samarbeid (blant annet hverdagsrehabilitering, ansvarsgrupper, dagtilbud m.m.)
 • Forebyggende helsearbeid som Frisklivstrening, forebyggende hjemmebesøk, folkehelsearbeid, helsestasjon for eldre m.m.
 • Utvikling og koordinering av fysioterapitjenestene i kommunen og medvirke til å utvikle tjenestetilbudet til befolkningen på de nederste trinnene i «omsorgs trappen».
 • Plan og utviklingsoppgaver /tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og erfaring som klinisk fysioterapeut.
 • Det er ønskelig med kompetanse/erfaring innenfor de arbeidsoppgavene som stillingen skal fylles med.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig på B2 nivå.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Stort faglig engasjement
 • Evne og vilje til å videreutvikle fysioterapitilbudet i kommunen i samarbeid med kolleger i helse og omsorgstjenestene ellers.
 • Iverksetter
 • Godt humør
 • Fleksibel og forutsigbar
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Ha interesse og kompetanse innenfor «kvinnehelse»

Vi tilbyr

 • Spennende, godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Hospitering, og støtte til relevant etter og videreutdanning.
 • Tjenestebil innen arbeidstiden.
 • Lønn og pensjonsbetingelser i henhold til HTA. Stillingen er plassert i Kap.4 som kommunefysioterapeut med sær-aldersgrense, stillingskode 7458. Arbeidstid: 36 timer/uke.

Søknadsprosedyre

 • Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.donna.kommune.no/ledige stillinger. Dersom du trenger hjelp med søknaden, kan du henvende deg til Dønna kommune 75052200.
 • Du må primært selv skaffe bolig, men vi kan prøve å hjelpe om nødvendig med overgangsbolig. Dekning av flytteutgifter etter avtale.

Kontaktperson

Rune Ånes, helse og omsorgsleder. Telefon: 75 05 21 45 / 469 01 477 / e-post: rune.anes@donna.kommune.no

Dønna kommune er en frodig øykommune på Helgeland, Her bor og trives 1.450 innbyggere på øyene Løkta, Dønna og Vandve. Vi har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv, og en unik skjærgård med hundrevis av øyer, området er en drøm for kajakkere, turfolk, båtfolk, klatrere, jegere- og sportsfiskere.

Regionssenteret Sandnessjøen med flyplass, kulturhus og sykehus er tilgjengelig en 20 minutters ferjetur unna. Vi ønsker å skape gode levevilkår gjennom utvikling av næring, kultur og kommunikasjoner.Du finner mere informasjon om kommunen rvår ved å gå inn på kommunens hjemmesider og på kommunens FB sider. Du mange fine filmer fra dønna på YouTube og FB “Eventyrøya Dønna”.

Powered by Labrador CMS