Ledig 50% driftsavtale for fysioterapi ved Trimmen Fysikalske Institutt

Aktivitet og rehabilitering, Drammen kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 07.07.2022.

Kontaktinfo: Tore Høgli, fysioterapeut ved Trimmen Fysikalske Institutt, 92200354, tore@trimmen.no

Ingrid Hatlelid, psykomotorisk fysioterapeut ved Trimmen Fysikalske Institutt, 92285826, ingrid@trimmen.no,

Camilla Gjesmoe, rådgiver i virksomhet for Aktivitet og rehabilitering, 92602585, camilla.gjesmoe@drammen.
kommune.no

Søk på stillingen

Da en av våre avtalefysioterapeuter går av med pensjon, har Drammen kommune en 50% ledig driftsavtale. Avtalehjemmelen skal utøves fra lokalene til Trimmen Fysikalske Institutt ANS.

Det er 17 fysioterapeuter tilknyttet Trimmen Fysikalske Institutt ANS. Instituttet holder til i store og moderne lokaler sentralt på Bragernes og er fordelt på ca. 1500m2. Det er god pasienttilgang og stort nettverk av fysioterapeuter.

Avtroppende fysioterapeut har driftsavtale med Drammen kommune etter Drammensavtalen. Påtroppende vil få tilbud om en individuell avtale etter ASA 4313, en fremforhandlet avtale mellom KS, Norsk Fysioterapiforbund (NFF), Norsk Manuellterapiforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) ASA 4313.

Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til:• ASA 4313• Forvaltningsloven • Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve effektiv og kunnskapsbasert pasientbehandling på institutt, i hjemmet, individuelt og i gruppe.
 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning.
 • Bidra til utvikling og optimalisering av fysioterapitjenesten i Drammen kommune og ved Trimmen Fysikalske Institutt, i henhold til Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.
 • Arbeide etter de vedtatte prioriteringsnøkler og ASA 4313.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med solid erfaring og kompetanse innen allmennfysioterapi og erfaring med pasientbehandling innenfor ulike alderssegment.
 • Det er en fordel med tilleggskompetanse innen følgende felt: Rehabilitering, ortopedi nevrologi, geriatri eller onkologi.
 • Det er ønskelig med erfaring med langvarig og sammensatt smerteproblematikk, erfaring med samarbeid med andre behandlere og kommunehelsetjenesten, samt å drifte en privat praksis.
 • Det er ønskelig med kunnskap om metodikken kunnskapsbasert praksis.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

 • Har evne til å samarbeide selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • God evne til kommunikasjon.
 • Sterkt ønske om å være bidragsyter for å fremme kvalitet og videreutvikling av klinikken og fysioterapitjenesten i Drammen kommune.

Vi tilbyr

 • God pasienttilgang og stort nettverk av fysioterapeuter.
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av klinikken og fysioterapitjenesten i Drammen kommune.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Spennende oppgaver.
 • Godt utstyrt fysikalsk avdeling, som er i tråd med kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Tilgang til treningssenteret Olympus.

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Powered by Labrador CMS