2 x 85% kommunale driftsavtaler for fysioterapeuter

Aktivitet og rehabilitering, Drammen kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 07.07.2022.

Kontaktinfo: Lars Martin Dag Steen, manuellterapeut / fysioterapeut ved Konnerud Fysioterapi DA, 90766187, lars_martin_steen@hotmail.co

Camilla Gjesmoe, rådgiver i virksomhet for Aktivitet og rehabilitering, 92602585, camilla.gjesmoe@drammen.
kommune.no

Søk på stillingen

Da to av våre avtalefysioterapeuter går av med pensjon, blir det 2 x 85% ledige driftsavtaler i Drammen kommune. Avtalehjemlene er knyttet til Konnerud Fysioterapi.

Det er 5 fysioterapeuter tilknyttet Konnerud Fysioterapi DA. Instituttet holder til i moderne og lyse lokaler sentralt på Konnerud og har store lukkede behandlingsrom og et treningsrom. Fysioterapeutene tilbyr variert kompetanse innen fysioterapi. Det er meget god pasienttilgang. Konnerud er en bydel i Drammen med en variert befolkningssammensetning. Bydelen har også et av Norges største idrettslag.

Avtroppende fysioterapeuter har driftsavtale med Drammen kommune etter Drammensavtalen. Påtroppende vil få tilbud om en individuell avtale etter ASA 4313, en fremforhandlet avtale mellom KS, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)ASA 4313.

Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til: ASA 4313Forvaltningsloven Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi på institutt og i hjem, evt. skole eller barnehage, både individuelt og i gruppe.
 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning.
 • Bidra til utviklingen og optimalisering av fysioterapitjenesten i Drammen kommune og Konnerud fysioterapi.
 • Arbeide etter gjeldende lovverk, ASA 4313, Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens vedtatte prioriteringsnøkler.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Det er ønskelig med en solid kompetanse innen allmenfysioterapi.
 • Det er en fordel med tilleggskompetanse innen minst ett av følgende felt: Rehabilitering, fysioterapi for barn og unge, nevrologi eller sammensatte helsetilstander.
 • Det er ønskelig med erfaring med langvarig og sammensatt smerteproblematikk, erfaring med samarbeid med andre behandlere og erfaring fra kommunehelsetjenesten, samt fra privat praksis.
 • Det er ønskelig med kunnskap om metodikken kunnskapsbasert praksis.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Har evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • God evne til kommunikasjon
 • Sterkt ønske om å være bidragsyter innen kvalitet og videreutvikling av klinikken og Drammen kommune
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • God pasienttilgang og stort nettverk av fysioterapeuter i Drammen kommune
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i Drammen kommune og Konnerud Fysioterapi DA
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende oppgaver

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Powered by Labrador CMS