To ledige 75% driftsavtaler for fysioterapi

Aktivitet og rehabilitering, Drammen kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 27.05.2021.

Startdato: 16.08.2021.

Kontaktinformasjon:

Lars Martin Dag Steen, manuellterapeut/fysioterapeut ved Konnerud Fysioterapi DA, 90766187.

Camilla Gjesmoe, rådgiver/ fysioterapeut, virksomhet Aktivitet og rehabilitering Drammen kommune, 92602585.

Søk på stillingen

Da to av fysioterapeutene ved Konnerud Fysioterapi DA går av med alderspensjon, blir det ledig 2 x 75% driftsavtaler tilknyttet dette instituttet.

Konnerud er en bydel i Drammen hvor det bor mange barnefamilier og bydelen innehar blant annet Norges nest største idrettslag. Befolkningen på Konnerud har bred alderssammensetning.

Det er 5 fysioterapeuter tilknyttet Konnerud Fysioterapi. Instituttet holder til i moderne lokaler sentralt på Konnerud, har store lyse behandlingsrom og treningssal, og kan tilby variert kompetanse innen fysioterapi. Instituttet er tilknyttet Norsk Helsenett.

Driftsavtalene er ledig ved et institutt med selskapsavtale etter Drammensavtalen. Med forbehold om kommunestyrevedtak 14. juni 2021, vil de bli tildelt som individuelle avtaler etter ASA 4313 ved samme institutt.

Kunngjøring og tildeling av driftsavtalene skjer i henhold til Forvaltningslovens § 2. Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapibehandling ved Konnerud Fysioterapi, både individuelt og i gruppe.
 • Behandlingen utføres i pasientens hjem ved behov.
 • Bidra til utvikling og optimalisering av fysioterapitjenesten i Drammen kommune i henhold til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.
 • Bidra til utvikling og optimalisering av Konnerud Fysioterapi DA.
 • Samarbeide om pasient behandling og fagutvikling både innad i klinikken, med andre klinikker, med kommunens fysio- og ergoterapitjeneste og øvrige tjenesteapparat, samt spesialisthelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med solid kompetanse innen allmennfysioterapi
 • Det er en fordel med tilleggskompetanse innen rehabilitering, nevrologi, sammensatte smertetilstander, geriatri og idrettsfysioterapi
 • Kjennskap til metodikken rundt kunnskapsbasert praksis
 • Gode planleggings- og gjennomføringsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Har evnen til å arbeide selvstendig og i team
 • Har en aktiv tilnærming til pasientgruppen
 • Har interesse og kunnskap om fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Viser gode kommunikasjons- og relasjonsegenskaper
 • Har gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap /-forståelse
 • Interesse for og ønske om å være deltaker i kvalitetsutvikling og videreutvikling av klinikken

Vi tilbyr

 • God pasienttilgang og stort nettverk av fysioterapeuter i Drammen kommune
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten og Konnerud Fysioterapi i Drammen kommune
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende utviklingsoppgaver i en ny stor kommune i utvikling

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.