Ledig 50% langtidsvikariat

Aktivitet og rehabilitering, Drammen kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 08.03.2021

Kontaktinformasjon: Johannes Thomassen, fysioterapeut og kontaktperson ved Fysiosenteret Mjøndalen AS, 482 33 460.

Camilla Gjesmoe, rådgiver Aktivitet og Rehabilitering Drammen kommune, 926 02 585.

Søk på stillingen

Da en av våre avtalefysioterapeuter begynner i et doktorgradsstipendiat ved UiO, blir det fra 01.08.2021 50% ledig langtidsvikariat ved Fysiosenteret i Mjøndalen. Vikariatet har en varighet på 3,5 år. Vikariatet skal utøves fra Fysiosenteret Mjøndalen.

Fysiosenteret Mjøndalen består av 6 fysioterapeuter med ulike spesialiteter innen manuellterapi, idrettsfysioterapi og nevrologi samt kompetanse på ultralyddiagnostikk og kvinnehelse. Mer info finnes på deres hjemmeside https://fysiosenteret.no/.

Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til forvaltningsloven og forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve pasientbehandling på institutt og i hjemmet, individuelt og i gruppe
 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning
 • Bidra til utviklingen og optimalisering av fysioterapitjenesten i Drammen kommune og Fysiosenteret Mjøndalen AS i henhold til Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
 • Arbeide etter de vedtatte prioriteringsnøkler og ASA 4313

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med klinisk masterstudium i manuellterapi
 • Det er ønskelig med kompetanse og interesse for rygg- og nakkepasienter
 • Erfaring med langvarig og sammensatt smerteproblematikk
 • Erfaring med håndtering av turnover med kvalitet og effektivitet
 • Kan vise til helhetlige pasientforløp
 • Gode samarbeidsevner både innad i klinikk, med andre klinikker, med 1.linje- og spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskapsbasert praksis med fokus på en aktiv tilnærming både individuelt og i grupper

Personlige egenskaper

 • Har evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • God evne til kommunikasjon
 • Interesse for videreutvikling av klinikken
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Har interesse og kunnskap om fagutvikling og kvalitetsarbeid (Forskrift)
 • Interesse for kompetansebygging og utvikling av instituttet
 • Sterkt ønske om å være deltaker i en klinikk som har fokus på kvalitet og videreutvikling av klinikken

Vi tilbyr

 • God pasienttilgang og stort nettverk av fysioterapeuter i Drammen kommune
 • Mulighet til å bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i Drammen kommune
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende oppgaver Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst Ønsket tiltredelse 01.08.2021

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.