Fysioterapeut

Fysioterapi 50% kommunal driftsavtale ved Tønsberg Manuell Terapi DA

Om stillingen:

Søknadsfrist: 22.05.2021

Søk på stillingen

Det blir ledig 50 % kommunal driftsavtale for fysioterapeut med norsk autorisasjon ved Tønsberg Manuell Terapi DA , Valløveien 6 B , 3166 Tolvsrød fra 01.10.2021

Instituttet ligger på Tolvsrødsenteret, hvor det er legekontor, tannlege, apotek og div forretninger. Gode parkeringsmuligheter.

Tønsberg Manuell Terapi er et stort og veldrevet institutt med 8 behandlingsrom og treningssal.

Instituttet har 2 hjemler på 100% og 3 hjemler på 50%. Klinikken har tverrfaglig kompetanse og tilbyr også osteopati, akupunktur, massasje, (trening) og coaching/samtaleterapi. Fysioterapeutene legger stor vekt på rehabilitering og har tilsammen 18 treningsgrupper per uke.

Alle fysioterapeutene har felles venteliste og fordeler resepsjonsjobben mellom seg. Instituttet har svært god pasienttilgang. Fysioterapeutene benytter Physica journalsystem og er tilkoblet Helsenett.

Tønsberg Manuell Terapi DA eies og drives av to fysioterapeuter ved instituttet. Tiltredende fysioterapeut inngår egen leieavtale med Tønsberg Manuell Terapi DA.

Tiltredende fysioterapeut har evne og interesse for å jobbe med generell fysioterapi. Fysioterapeuten skal ha kompetanse og erfaring fra arbeid med post-operative ortopediske og nevrologiske pasienter.

Det er ønskelig at tiltredende fysioterapeut har interesse og kompetanse innen arbeid med eldre. I tillegg bør vedkommende ha kompetanse og erfaring med rehabilitering av pasienter i gruppe.

Det vil bli lagt vekt på:

  • Faglige kvalifikasjoner iht til utlysningstekst
  • Personlig egnethet
  • Evne til samarbeid og kommunikasjon
  • Evne til og erfaring med å drive privat fysioterapipraksis
  • Det forutsettes gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
  • Politiattest vil bli avkrevd

For ytterligere informasjon kontakt:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, E-post [email protected] Telefon 95 06 23 87.

Fra instituttet: Kirsten Wold Borgersen E-post [email protected] Telefon 41 46 76 10.

Tildeling av hjemmel skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og avtaler herunder ASA 4313 og reglene for Goodwill forventes blir etterfulgt.