Psykomotorisk fysioterapeut

Driftsavtale fysioterapi

Vil du vite mer om Kongsberg? Les mer på https://www.kongsberg.no

Om stillingen:

Søknadsfrist: 11.06.2023.

Kontaktinfo: Anne Kari Sigstad Skarbekk, tlf: 48166511.

Søk på stillingen

Kort om avtalen

Vi har ledig en driftsavtale 80% i Kongsberg kommune, som utgjør 28,8 t. pr uke, 45 uker pr. år. Oppstart etter avtale.

Innhold i avtalen

Driftsavtalen er del av en gruppepraksis på Klinikk Vestsiden, med sentral beliggenhet i Kongsberg sentrum. På instituttet jobber det fem fysioterapeuter med driftsavtale. Instituttet flyttet inn i nye lokaler i 2022 og inneholder en godt utstyrt treningssal, rom for gruppetrening og eget, romslig kontor. Avtalen er individuell, og en fysioterapeut med driftstilskudd er selvstendig næringsdrivende med avtale med Kongsberg kommune.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • Mastergrad/videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi og praksisstudiet med egenbehandling, fullført eller påbegynt.

Kvalifikasjoner

 • Bred og relevant erfaring, praksis og kunnskap innen psykomotorisk fysioterapi.
 • Erfaring med både individuell- og gruppebehandling til denne pasientgruppen.
 • Du må drive kunnskapsbasert og faglig oppdatert praksis, og vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig oppdatering.
 • Fysioterapeuten skal drifte sin praksis i henhold til kommunehelsetjenesteloven, og den til enhver tid gjeldende ASA 4313.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strategisk for å videreutvikle psykomotorisk fysioterapibehandling, i samarbeid med andre fysioterapeuter og Kongsberg kommune.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og god evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
 • Engasjert, initiativrik og fleksibel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Tildeling av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Powered by Labrador CMS