Driftsavtale fysioterapi

Kongsberg kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 08.08.2021

Arbeidssted: Vestsiden fysikalske institutt

Kontaktperson: Anne Kari Sigstad Skarbekk, tlf: 48166511

Søk på stillingen

Vi har ledig driftsavtale, 63,89%, 23t/uke, ledig fra 01.10.21 i Kongsberg kommune.

Innhold i avtalen

Driftsavtalen er en del av en gruppepraksis ved Vestsiden fysikalske institutt. Instituttet har eksistert i over 40 år, og er lokalisert sentralt på vestsiden i Kongsberg. Det består av seks fysioterapeuter, hvorav en psykomotorisk fysioterapeut og en fysioterapeut med lymfødem/onkologi kompetanse. Instituttet har en moderne treningsavdeling med HUR smartcard apparater, Redcord, frivekter, samt diverse annet utstyr. Alle behandlingsrommene er også utstyrt med Redcord.

Formelle kvalifikasjonskrav

  • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.

Krav og ønsker til deg

  • Bred og relevant erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi: Undersøkelse, funksjonsvurdering, aktiv behandling og rehabilitering, spesielt innenfor aldersgruppen eldre.
  • Det er ønskelig at du har kompetanse og erfaring med lymfødembehandling.
  • Du må ha erfaring med, og interesse for å drive grupper.
  • Du kan motivere og hjelpe pasienter til å ta ansvar for egen helse.
  • At du driver kunnskapsbasert og faglig oppdatert praksis, og kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig oppdatering.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og god evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
  • Fysioterapeuten skal drifte sin praksis i henhold til kommunehelsetjenesteloven, og den til enhver tid gjeldende ASA 4313.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Tildeling av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Powered by Labrador CMS