Driftsavtale fysioterapi

Vi har ledig driftsavtale 100%, 36t/uke, fra 01.12.21 i Kongsberg kommune.

Innhold i avtalen

Om stillingen:

Søknadsfrist: 12.10.2021

Kontaktperson: Anne Kari Sigstad Skarbekk, tlf. 481 66 511

Søk på stillingen

Driftsavtalen er en del av en gruppepraksis på Klokkerbakken medisinske senter i Kongsberg kommune. Senteret ble etablert i 2001 i tidsmessige lokaler sentralt i Kongsberg. Det består av flere selvstendige enheter med ulike profesjoner som har et godt tverrfaglig samarbeid. I dag jobber ca 20 personer ved senteret. I tillegg til fysikalsk avdeling inneholder senteret to legekontorer, med i alt syv fastleger, en psykolog og en gynekolog. I den fysikalske avdelingen jobber det en psykomotorisk fysioterapeut, en barnefysioterapeut, to manuellterapeuter (alle med driftstilskudd) i tillegg til en massasjeterapeut. Den fysikalske avdelingen er godt utstyrt med både treningssal og annet medisinsk utstyr til diagnostikk og behandling. Nå går den ene manuellterapeuten av med pensjon.

Formelle kvalifikasjonskrav

  • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.

Krav og ønsker til deg

  • Klinisk bred erfaring og kompetanse fra fysioterapi og manuellterapi: Undersøkelse, funksjonsvurdering, aktiv behandling og rehabilitering.
  • Videre- eller etterutdanning i muskelskjeletthelse vil bli vektlagt.
  • Erfaring med, og interesse for gruppebehandling.
  • Erfaring fra privat praksis med driftsavtale og evne til å drive egen praksis, og bred erfaring fra primærhelsetjenesten.
  • At du driver kunnskapsbasert og faglig oppdatert praksis, og kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig oppdatering.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og god evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
  • Fysioterapeuten skal drifte sin praksis i henhold til kommunehelsetjenesteloven, og den til enhver tid gjeldende ASA 4313.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Tildeling av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Powered by Labrador CMS