Fysioterapeut - 100% driftsavtale

Steinkjer Medisinske Senter, Lymfødemklinikken

Om stillingen:

Søknadsfrist: 19.09.2022

Kontaktinfo: tjenesteenhetsleder Marit Strugstad, tlf 906 910 38, evt. Eli Foosnæs, tlf. 922 20 579.

Søknad med CV sendes til: enhetsleder Marit Strugstad, Steinkjer rehabilitering, IHBH, 7725 Steinkjer

Ved Steinkjer Medisinske Senter er det ledig 100 % driftsavtale ved Lymfødemklinikken. Steinkjer kommune tildeler avtale til ny praksisinnehaver i henhold til ASA 4313. Overdragelse samt vederlag av fysioterapivirksomheten må avtales mellom overdragende og overtagende fysioterapeut.

Fysioterapiressursene er viktig i det forebyggende arbeidet i kommunen, også sekundærforebygging i forbindelse med kreftbehandling, lymfødem og lipødembehandling. Det er behov for fysioterapeut som har kompetanse innen sekundær kreftbehandling, lymf- og lipødembehandling. Det er også behov for generell fysioterapi og gruppebehandling. Samarbeid med kommunens øvrige fysioterapitjeneste, samt samarbeidspartnere ved Steinkjer Medisinske Senter, er viktig.

Følgende vil bli vektlagt

  • Kompetanse og interesse for personer med lymf- og lipødem
  • Kompetanse og erfaring med tilpasning / oppmåling og bestilling av behandlingshjelpemidler som kompresjonsutstyr og bruk av pulsator
  • Kompetanse innen onkologi
  • Personlig egnethet for en sårbar brukergruppe
  • Relasjonelle ferdigheter
  • Faglig kompetanse generelt
  • Erfaring/kjennskap i å drive privat fysioterapi
  • Samarbeidsevner og kjennskap til kommunale tjenester

Avtalehjemmelen er lokalisert til et lokale på Steinkjer medisinske senter. Overdragelse mellom fratredende og tiltredende fysioterapeut i hht ASA 4313, pkt.7

Opplysninger om driftsavtalen kan rettes til tjenesteenhetsleder Marit Strugstad, tlf 906 910 38, evt. Eli Foosnæs, tlf. 922 20 579

Søknad med CV sendes til tjenesteenhetsleder Marit Strugstad, Steinkjer rehabilitering, IHBH, 7725 Steinkjer

Søknadsfrist: 19.09.22

Powered by Labrador CMS