Fysioterapeut med kommunal driftsavtale Vestfold fysioterapi – ledig fra 01.05.2023

Vestfold Fysioterapi DA, Tønsberg kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 13.12.2022.

Kontaktinfo:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, mail: grethe.johnsen@tonsberg.
kommune.no
, mob 95 06 23 87.

Kontaktperson for instituttet: Ingvild Nyland Myhre, tlf: 958 68 420

Søk på stillingen

Det blir ledig 50 % driftsavtale for manuellterapeut ved instituttet Vestfold Fysioterapi DA, St. Olavs gt. 4, 3126 Tønsberg fra 01.05.2023.

Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser.

Vestfold Fysioterapi DA har drevet i Tønsberg i over 30 år og har til sammen 6 fysioterapeuter, hvorav de fleste har en spesialist utdannelse innenfor forskjellige fagfelt og har lang tradisjon for faglig utvikling. Instituttet følger også opp fysiostudenter ved behov over korte perioder. Alle fysioterapeutene ved instituttet har en egen eierandel i Vestfold Fysioterapi DA, mens leieforholdet er en til en avtale med St. Olavs Helseklinikk.

Stabsenheten i sektoren for Mestring og helse i Tønsberg kommune har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale fra 01.01.2023.

Fysioterapeutene ved instituttet bruker Pasientsky og er på Helsenett.

Det er forventet at tiltredende fysioterapeut har tilleggsutdanning som manuellterapeut, og at tiltredende fysioterapeut har evne til og interesse for å jobbe med generell fysioterapi. Det er viktig at tiltredende terapeut også kan vektlegge behandling som gir hverdagsmestring for pasienter med kroniske sykdommer samt tiltak for å føre sykemeldte raskere tilbake til arbeidslivet. Evne til samarbeid med fastleger og andre spesialisttjenester er og en viktig del av tjenesten.

Den som tilsettes må være villig til å gå inn i driften av Vestfold Fysioterapi og være villig til å kjøpe seg inn i nødvendig utstyr mm i sin andel av DA som er på 16,6% (1/6). Instituttet drives i leide lokaler. Lokalene er nyoppussede og har en treningssal, fem kontorer og lunsjrom. Instituttet har og tilgang til sekretær fire dager i uka.

Det vil bli lagt vekt på:

  • utdannelse og erfaring som manuellterapeut
  • faglige kvalifikasjoner som beskrevet i utlysningsteksten
  • evne til samarbeid og kommunikasjon
  • personlig egnethet
  • evne og erfaring med å drive privat praksis
  • norsk autorisasjon
  • politiattest vil bli avkrevd
  • det forutsettes god skriftlige og muntlige norsk kunnskaper

For ytterligere informasjon kontakt:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, mail: grethe.johnsen@tonsberg.kommune.no

mob 95 06 23 87.

Kontaktperson for instituttet: Ingvild Nyland Myhre, tlf: 958 68 420.

Tildeling av hjemmel skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og avtaler herunder ASA 4313 og reglene for Goodwill forventes blir etterfulgt.

Søk på stillingen i vår digitale søknadsportal.

Søknadsfrist: 13.12.2022.

Powered by Labrador CMS