Fysioterapeut - driftstilskudd

Nedtrappingsavtale, Strand kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 27.06.2021.

Søk på stillingen

Fysioterapeut - 100% driftstilskudd med nedtrappingsavtale

Strand kommune har ledig 100% driftstilskudd for fysioterapeut.

Driftsavtavtalen er lokalisert på Skogland fysioterapi AS i Oldeidegården på Jørpeland. Der er det 2 100% avtalefysioterapeuter. Det er den ene fysioterapeuten som har en nedtrappingsavtale med 50% ledighet nå med varighet til 01.05.30.I de samme lokalene jobber også en helprivat fysioterapeut. Klinikken har også eget godt utstyrt treningssal. Tildeling vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 punkt 6.2 og overdragelse etter ASA 4316 punkt 9.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Minimum 1 års praksis er ønskelig. Inkludert erfaring fra gruppetrening.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Evne til å drive privat praksis og samtidig forstå egen rolle i kommunens helsetjeneste
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Helhetlig rehabiliteringsperspektiv.
 • Kompetanse innen rehabilitering og treningsterapi.
 • Det legges stor vekt på evne til samhandling for å møte pasientens behov for tverrfaglig kompetanse.
 • God kjennskap til kommunehelsetjenesten.
 • Kjennskap til relevant lovverk og nasjonale føringer.
 • Det forventes at fysioterapeuten bidrar til utvikling av rehabiliteringstjenestene og at en følger prioriteringsnøkkelen som er utarbeidet og vedtatt for Strand kommune.

Andre krav

 • Det kreves politiattest.
 • Kunne bruke data som arbeidsverktøy.

Driftsavtalen reguleres i hht gjeldende ASA 4313.

Søknad

Strand kommune bruker elektronisk søknadsprosess. Det er viktig for den videre behandling av din søknad at du legger inn alle relevante data. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må du ta med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 27.06.2021
Utlyst dato: 04.06.2021
Vårref: 891

Kontaktperson

Grete Helen Strømsmo, virksomhetsleder, tlf: 51743060, mobil: 91520811, [email protected]

Anne Søvold Vikanes, kommunalsjef, mobil: 93005914, [email protected]