Fysioterapeut med kommunal driftsavtale - ledig fra 01.06.2023

Sem Fysioterapi

Om stillingen:

Søknadsfrist: 15.10.2022.

Kontaktinfo:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, mail: grethe.johnsen@
tonsberg.kommune.no
,

telefon: 950 62 387.

Kontaktperson for instituttet: mail: hansgunnar@semfysioterapi.no,
telefon: 911 91 414.

Søk på stillingen

Det blir ledig 100% driftsavtale ved instituttet Sem Fysioterapi, Hageveien 2, 3170 Sem fra 01.06.2023

Instituttet ligger sentralt på Sem, 6 km fra Tønsberg sentrum med kort vei til buss og togforbindelser.

Instituttet Sem Fysioterapi har tre årsverk som drifter i leide lokaler. Drives som gruppepraksis med 3 selvstendige terapeuter med felles driftsutgifter. Lokalene skal bygges om og restaureres i nær framtid.

Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale.

Terapeutene bruker PatientSky og er på Helsenett.

Det forventes at tiltredende fysioterapeut er allsidig og kan jobbe med generell fysioterapi. Det er en målsetting at befolkningen i alle aldre skal oppleve hverdagsmestring, og det er viktig at fysioterapeuten har forståelse for helhetlig problematikk. Det vil vektlegges at tiltredende fysioterapeut har variert og bred klinisk erfaring og kompetanse i behandling av pasienter med kroniske sykdommer.

Det vil bli lagt vekt på:

  • faglige kvalifikasjoner iht beskrevet i utlysningstekst
  • evne til samarbeid og kommunikasjon
  • personlig egnethet
  • norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • evne til å drive privat praksis
  • politiattest vil bli avkrevd
  • det forutsettes god skriftlige og muntlige norsk kunnskaper

For ytterligere informasjon kontakt:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, mail: grethe.johnsen@tonsberg.kommune.no

Telefon: 95 06 23 87

Kontaktperson for instituttet: mail: hansgunnar@semfysioterapi.no. Telefon: 91 19 14 14

Tildeling av hjemmel skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og avtaler herunder ASA 4313 og reglene for Goodwill forventes blir etterfulgt.

Søk på stillingen i vår digitale søknadsportal.

Søknadsfrist: 15.10.2022

Powered by Labrador CMS