Fysioterapeut - driftsavtale

Helse og familie, Sør-Aurdal kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 31.07.2022.

Kontaktinfo: Anne Kirsti Sørumshaugen, avdelingsleder,
tlf. 99416418.

Søk på stillingen

 • Fysioterapitjenesten i Sør-Aurdal kommune består av fast ansatte fysioterapeuter samt to driftsavtalehjemler. Instituttet er samlokalisert med den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten og hjelpemiddelformidlingen. Det ligger i kommunesenteret Bagn, og lokalene er i underetasjen på sykehjemmet. Lokalene har behandlingsrom for hver fysioterapeut, samt kontor, fasiliteter og fullt utstyrt treningsrom.

Fra og med 01.01.2023 har vi ledig avtalehjemmel i 100 %. Tildeling og overdragelse av hjemmelen vil skje med grunnlag i bestemmelsene i ASA 4313.

Arbeidsoppgaver

 • Kurativt arbeid med enkeltpasienter vil utgjøre hovedandelen av arbeidet. Det forventes at du har kompetanse til å behandle alle typer pasienter.
 • Vi ønsker at du er allsidig og kan jobbe med generell fysioterapi. Med en økning i antall eldre innbyggere, og en målsetting om at mennesker i alle aldre skal oppleve hverdagsmestring, er det viktig at du har evne til helhetlig tenking.
 • Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste. I tråd med dette legges det vekt på evne til å bidra til å utvikle gode fysioterapitjenester for Sør-Aurdals befolkning.
 • Arbeidet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som til enhver tid fremgår av ASA 4313.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • Det forventes at fysioterapeuten kan tilby et bredt behandlingstilbud til befolkningen og følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for å sikre et godt og helhetlig pasientforløp.
 • Erfaring fra drift av fysioterapiinstitutt kan være en fordel.
 • Klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innen spekteret av vanlige lidelser gjennom livsløpet. Bred erfaring med muskel og skjelettsykdommer er ønskelig.
 • Du må kunne utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt. Dette innebærer evne til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God digital kompetanse.

  Sør-Aurdal med sine ca 3000 innbyggere er den sørligste av kommunene i Valdres, og fra kommunegrensen i sør mot Ringerike er det to timers kjøring til Oslo.

  I kommunesenteret Bagn finnes mange service- og handelsbedrifter, med bl.a. Valdrestunet kjøpesenter beliggende midt i sentrum. Sør-Aurdal er en stor skogbrukskommune, med Begna Bruk som en av hjørnesteinsbedriftene. Kommunen har også betydelige fjell- og friluftsområder, og er derfor et populært hytteområde. Store deler av det sagnomsuste Vassfaret – bl.a. kjent fra Mikkjel Fønhus sitt forfatterskap, ligger i Sør-Aurdal. Milevis med flotte skiløyper vinterstid, merkede turstier både i skogen og i fjellet sommerstid, padling- og raftingmuligheter og et mangfold av aktive lag og organisasjoner innen idrett, kultur og musikk er noe av det Sør-Aurdal har å by på.

  Sør-Aurdal kommune som virksomhet har ca 290 årsverk. Kommunen er organisert med tre sektorer; Oppvekst og kultur, Helse og omsorg og Plan og teknisk drift. Vi har bl.a. fire skoler og tre barnehager blant de største arbeidsplassene. Høsten 2019 ble kommunens nyeste storsatsing – Sør-Aurdalshallen – tatt i bruk – forhåpentlig til nytte og glede for både liten og stor.

  Ta gjerne kontakt med noen i kommunen om du ønsker å vite mer. Velkommen som jobbsøker hos oss!
 • Sør-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 • Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Powered by Labrador CMS