Steinkjerprofilen hovedlogo
Steinkjerprofilen hovedlogo

Fysioterapeut - 100% driftsavtale

Steinkjer kommune, Nonstad fysioterapi

Om stillingen:

Søknadsfrist: 19.09.2022

Kontaktinfo: enhetsleder Marit Strugstad, tlf.906 910 38.

Søknad med CV og referanser sendes: Enhetsleder Marit Strugstad, Steinkjer rehabilitering, IHBH, 7725 Steinkjer.

I Steinkjer kommune er det fra 01.01.23 ledig 100% driftsavtale ved Nonstad fysioterapi for tiden lokalisert i Steinkjer Medisinske Senter, sentralt i Steinkjer. Instituttet har stor pasienttilgang og er godt utstyrt med hovedsakelig nytt utstyr for en aktiv tilnærming til pasientene.

Steinkjer kommune tildeler avtale til ny praksisinnehaver i henhold til ASA 4313. Overdragelse samt vederlag av fysioterapivirksomheten må avtales mellom overdragende og overtagende fysioterapeut.

Fysioterapiressursene er viktig i det forebyggende arbeidet i kommunen, også sekundærforebygging i forbindelse med kroniske lidelser.

Det er behov for fysioterapeut som kan gi allmenn fysioterapi, men også ha kompetanse og interesse innen kvinnehelse, oppfølging av personer med kroniske lidelser og eldre nevrologipasienter. Samarbeid med kommunens øvrige fysioterapitjeneste, samt andre aktuelle samarbeidspartnere er viktig.

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Følgende vil bli vektlagt:

 • Kompetanse og interesse innen kvinnehelse / barsel
 • Kompetanse og interesse for personer med kronisk sykdom
 • Kompetanse og interesse for den eldre pasienten
 • Nevrologi inklusive lungefysioterapi
 • Høy faglig kompetanse generelt
 • Relevant videreutdanning er en fordel
 • Kunne vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utviling
 • Evne til å reflektere rundt egen rolle som fysioterpaeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp
 • Personlig egnethet
 • Erfaring/kjennskap i å drive privat fysioterapi er en fordel, men ingen forutsetning
 • Gode dokumenterte samarbeidsevner og kjennskap til kommunale tjenester

Norsk autorisasjon som fysioterapeut, god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Avtalehjemmelen er lokalisert til en gruppepraksis der gjenværende fysioterapeuts uttalelse tillegges vekt.

Opplysninger om driftsavtalen kan rettes til enhetsleder Marit Strugstad, tlf.906 910 38

Søknad med CV og referanser sendes til enhetsleder Marit Strugstad, Steinkjer rehabilitering, IHBH, 7725 Steinkjer.

Søknadsfrist: 19.09.2022.

Powered by Labrador CMS