Fysioterapeut med kommunal driftsavtale - ledig fra 01.12.2022

Tønsberg kommune, Gressbanen Fysioterapi

Om stillingen:

Søknadsfrist: 27. mai 2022

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, mail: grethe.johnsen@
tonsberg.kommune.no
,
mob 95 06 23 87.

Kontaktperson for instituttet: Håvard Hervik, mail; havardhervik@msn.com,
mob. 90046861

Søk på stillingen

Det blir ledig 100% driftsavtale ved Gressbanen fysioterapi, Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg fra 01.12.2022

Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser. Det er gratis parkering.

Gressbanen Fysioterapi er en del av Gressbanen Helsehus. I Helsehuset er det to fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Begge jobber uavhengig av hverandre. I tillegg er det en naprapat, kiropraktor, fotterapeut og soneterapeut.

Instituttet har avtale med Family Sports Club treningssenter i samme etasje, samme bygg. Pasienter kan her trene gratis i tre måneder, og etter dette fortsette som medlem, hvis man ønsker. Fysioterapeuten har gratis medlemskap.

Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale.

Dataverktøy er Pasientsky og Helsenett.

Den som tilsettes må være villig til å gå inn i driften av eksisterende praksis, kjøpe seg inn i nødvendig utstyr og være villig til å betale goodwill etter NFFs/kommunenes sentralforbunds regelverk. Instituttet drives i leide lokaler.

Det forventes at tiltredende fysioterapeut skal ha videreutdanning/master innen psykomotorisk fysioterapi, samt evne til og interesse for å jobbe med fysioterapi til pasienter i alle aldre. Etter pandemien ser kommunen et økende behov for tilgang for psykomotorisk tilnærming i tjenester for barn og ungdom. Fratredende terapeut har spesialistkompetanse i ortopedisk medisin, OMI, og det er ønskelig at tiltredende terapeut har tilsvarende tilleggskompetanse i metodikk og behandling. Det er ønskelig at tiltredende terapeut har erfaring med rehabilitering og opptrening som bidrar til hverdagsmestring.

Søker skal ha norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Det vil bli lagt vekt på:

  • faglige kvalifikasjoner iht beskrevet i utlysningstekst
  • evne til samarbeid og kommunikasjon
  • personlig egnethet
  • norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • evne til å drive privat praksis
  • Politiattest vil bli avkrevd
  • Det forutsettes god skriftlige og muntlige norsk kunnskaper

Tildeling av hjemmel skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og avtaler herunder ASA 4313 og reglene for Goodwill forventes blir etterfulgt.

Powered by Labrador CMS