Fysioterapeut med kommunal driftsavtale

Sentrum fysikalske institutt ANS – ledig fra 01.01.2022, utlysning 2

Om stillingen:

Søknadsfrist: 31.10.2021.

Kontaktinfo: Virksomhetsleder
Grethe Johnsen, epost: grethe.johnsen@tonsberg.
kommune.no, mob 95 06 23 87

Kontaktperson for instituttet: Roar Husum Johansen, epost: rhu-joh@online.no Tlf. 33 31 11 46

/92 03 05 30.

Søk på stillingen

To av kommunens dyktige fysioterapeuter gjennom mange år går av med pensjon. Derfor blir det blir ledig 2 x 100 % driftsavtale ved instituttet Sentrum fysikalske institutt ANS, Conradis gate 5, 3126 Tønsberg fra 01.01.2022.

Begge driftsavtalene lyses ut samtidig, men som to tilskudd og hvor utlysningene vil skille søknadene og kommunens behov for kompetanse.

Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser.

Sentrum fysikalske institutt ANS har drevet i Tønsberg sentrum fra 1991. Instituttet blir drevet som et kontorfellesskap med 2 fysioterapeuter på 100% driftsavtaler. Instituttet drives i egne lokaler på 100m2, hvor det er enkel tilgang for pasientene og med kort vei til buss og togforbindelser.

Institutteierne bruker Arko og er delvis tilknyttet helsenett.

Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale.

Det forventes at tiltredende fysioterapeut er allsidig og har forståelse for helhetlig problematikk i alle aldersgrupper. Det vektlegges at tiltredende terapeut kan vise til dokumentert kompetanse og erfaring i behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer, herunder oppfølging av slagrammede. Kommunen vektlegger viktigheten av et helhetlig tilbud som bidrar til at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig.

Den som tilsettes må være villig til å gå inn i driften av Sentrum fysikalske institutt ANS og bør være villig til å kjøpe seg inn i nødvendig utstyr mm. (andel på 50%). Instituttet drives i Conradis gate 5, i eide lokaler. Den som tilsettes vil kunne fortsette driften enten ved å kjøpe seg inn i lokalene med en 50% eierandel eller ved å inngå en leiekontrakt.

Det vil bli lagt vekt på

  • personlig egnethet
  • evne til samarbeid og kommunikasjon
  • faglige kvalifikasjoner som nevnt i utlysningsteksten
  • norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • evne og erfaring med å drive privat praksis
  • Politiattest vil bli avkrevd
  • Det forutsettes god skriftlige og muntlige norskkunnskaper

For ytterligere informasjon kontakt:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, epost: grethe.johnsen@tonsberg.kommune.no

mob 95 06 23 87

Kontaktperson for instituttet: Roar Husum Johansen, epost: rhu-joh@online.no

Telefon: 33 31 11 46/92 03 05 30. Søkere er velkomne til å kontakte kontaktpersonene på instituttet.

Tildeling av hjemmel skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og avtaler herunder ASA 4313 og reglene for Goodwill forventes blir etterfulgt.

Søk på stillingen i vår digitale søknadsportal

Søknadsfrist: 31.10.2021.

Powered by Labrador CMS